پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • PT

  INR فقط در تست PT کاربرد دارد و از فرمول INR = (PR)ISI به دست می آید. به زبان ساده جون کیتهای مختلف ممکن است جوابهای متفاوتی بدهند برای یکسان کردن زمان PT در کیتها از اندکس INR استفاده میکنند.یعنی ممکن است زمان PT یک نمونه با دو کیت مختلف با هم فرق کند ولی اندکس INR آنها مشابه خواهد بود.

  ۱۳۹۰ جمعه ۱۱ آذر | 1 | keivan-48

  1 0
 • چند سوال

  بسیار متشکرم چند سوال دیگر هم برام پیش آمد که ممنون میشوم که پاسخ بدهید. 1- توضیحی در مورد فرمولی که ذکر کردید بدهید 2- آیا اگر زمان PT کیتهای مختلف متفاوت باشد ولی INR آنها یکسان آیا فعالیت activity هم همانند INR یکسان است برای کیتهای مختلف؟ 3- INR مخفف چیست؟

  ۱۳۹۰ يکشنبه ۱۳ آذر | 1 | ghnazary

  1 0
 • pt

  (نسبت طبیعی بین المللی) inr=international normalized ratio

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۴ اسفند | 1 | vahideh

  1 0