پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آنزیم آمیلاز

  مکانیسم تاثیر آمیلاز بر روی نشاسته چیه و اینکه چرا آمیلاز بر روی سلولز و گلیکوژن تاثیری مثل تاثیر روی نشاسته نداره؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آمیلاز

  آمیلاز انزیمی است که در بزاق و پانکراس یافت می شود یک کلسیم متالوانزایم به حساب می آید یعنی در غیاب کلسیم عملکرد ندارد. آمیلاز جزء آنزیم هایی است که که بر پیوندهای گلیکوزیدی اثر دارد.از آنجا که پیوندهای گلیکوزیدی بصورتهای آلفا 1 به 4 - آلفا 1 به 6 - و بتا 1 به 4 داریم آنزیم آلفا آمیلاز فقط قادر است بر پیوند الفا 1 به 4 اثر کند لذا قادر نیست بر پیوند های بتا 1 به 4 که در سلولوز یافت می شود و یا بر پیوند آلفا 1 به 6 که در ساختمان گلیکوژن یافت میشود اثر بگزارد

  ۱۳۹۰ شنبه ۷ خرداد | 1 | ghnazary

  0 0
 • آنزیم آمیلاز

  مرسی از راهنماییتون

  ۱۳۹۰ شنبه ۷ خرداد | 0 | 6912

  0 0