پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اورات امورف

  وجود مقادیر بالای اورات امورف در ادرار نشانه ی چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • يك پاسخ

  اورا ت آمرف معمولا ارزش باليني ندارد در PHاسيدي ديده مي شود (زير7) يك كريستال است كه از متابوليسم اسيد آمينه ها در بدن حاصل شده ودر ادرار محلول مي باشد و معمولا در حالت ماندن نمونه ادرار به مدت طولاني يا دماي پايين به صورت رسوب در مي آيد. در بالاتر ازPH-- 7 -كريستالهاي فسفات حاصل از مصرف سبزيجات در بدن ايجاد مي شود كه فسفات آمرف ناميده مي شوند .اين دو نوع كريستال به صورت كدورت و با شكل نامشخص و پراكنده در زير ميكرسكوپ ديده مي شوند و قابل تفكيك از هم نيستند.وبا توجه به PHادرار گزارش مي شوند .

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۶ بهمن | 2 | n421

  2 0