پرسش و پاسخ 

پرسش

 • بیوشیمی : sensitivity & specificity

  تفاوت حساسیت و اختصاصیت آنالایتیکال با حساسیت و اختصاصیت تشخیصی که در مورد کیت های الایزا مطرح می شوند چیست؟ چگونه اندازه گیری می شوند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • جواب

  درsensitivity&specificity analyticlباماده سروکار داریم ولی در clinicalبا در صدی از افراد بیمار وسالم سرو کار داریم شما دوست عزیز میتونید به کتاب کنترل کیفی دکتر سیما ذوالفقاری انارکی مراجعه کنید

  ۱۳۹۰ چهارشنبه ۱۸ آبان | 0 | honia

  0 0