پرسش و پاسخ 

پرسش

 • بیوشیمی- متد دستی و متد دستگاهی

  در تستهای روتین بیوشیمی ایا فرقی بین اساس سنجش در روش دستی و روش دستگاهی وجود دارد یا خیر ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • بیوشیمی- متد دستی و متد دستگاهی

  هيچ تفاوتي بين اساس روش بين دوروش دستي و دستگاهي وجود ندارد..تفاوت در مقادير معرف ها و نمونه است .

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۷ آبان | 0 | dhl

  0 0
 • ادامه سوال

  با تشکر پس با این حساب آیا می شود معرفهای کیتهای روش دستی را در دستگاهها استفاده کرد ؟ واگر نمی شود چه علتی می تواند داشته باشد ؟

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۷ آبان | 0 | ghnazary

  0 0