پرسش و پاسخ 

پرسش

 • نظر سنجی

  در بخش بیوشیمی ازمایشگاه شما چند درصد موارد false positive و false negative کیت های عفونی مربوط به شستشوی ناصحیح بوده و با تکرارتست و شستشوی صحیح مشکل بر طرف گردیده است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • بخش هورمون

  فکر میکنم منظور شما بخش هورمون باشد به هرحال شستشو مخصوصا در روش الایزا بسیار مهم است اگر کم باشد مثبت کاذب و اگر زیاد باشد به ندرت منفی کاذب میدهد.

  ۱۳۸۹ شنبه ۸ آبان | 0 | keivan-48

  0 0