پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • همولیز

    همولیز روی آزمایشات زیر تاثیر زیادی دارد: بیلی روبین - فسفر - آهن - کلسترول - پتاسیم - آلکالن فسفاتاز - LDH - AST - ALT

    ۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۲ مهر | 0 | keivan-48

    0 0