پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اندازه گیری سدیم و پتاسیم به روش فلیم فوتومتری

  اخیرا الکترولیت آنالایزر های زیادی برای سنجش الکترولیت هایی همچون سدیم ، پتاسیم ، کلر و ... به بازار آمده اند. در مقایسه با روش فلیم فوتومتری ، آیا مزیت خاصی برای اندازه گیری سدیم و پتاسیم با الکترولیت آنالایزر های جدید وجود دارد ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • اندازه گیری سدیم و پتاسیم

  با سلام این انالیزورها دارای مزیت فراوان هستند از جمله دارای دقت فراوان و تکرار پذیری خیلی خوب هستند حتی با خون تام هم سدیم و پتاسیم اندازه گیری میشود من که در آزمایشگاهمان تازه خریداری کردیم خیلی راضی هستیم

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۱۱ خرداد | 1 | dafy

  1 0