پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اندازه گیری کلسیم خون

  اندازه گیری کلسیم خون به چه روش هایی قابل انجام است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • روش های اندازه گیری کلیسم

  با سلام روشهای مختلف برای اندازه گیری کلیسم وجود دارد که بشرح ذیل میاید 1.روش دستی که محلول کلیسم در ویالهای آماده وجود دارد که 100 لاندا سرم بیمار بدون همولیز انکوباسیون در دمای 37 درجه بمدت 15 دقیقه اندازهگیری بروش اسپکتوفتومتری 2.اندازه گیری کلیسیم یونیزه با استفاده از دستگاههای انالیزور بروش تجزیه الکترون و نهییج اتمها و بر اساس نور ساطع شده 3. با استفاده از دستگاههای هتاچی و... بر اساس توضیحات کیتهای مصرفی نکته مهم در اندازه گیری کلسیم این است که نمونه نباید لیز باشد

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۹ خرداد | 0 | dafy

  0 0