پرسش و پاسخ 

پرسش

 • هموگلوبین A1c

  تست هموگلوبین A1C برای بیماران دیابتی چه فایده ای داشته و گویای چه چیزی است ؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ

  HBA1C در واقعی گلوکزی هست که با زنجیره بتای هموگلوبین پیوند برقرار کرده و تولید هموگلوبین گلیکوزیله می کند.چون RBC عمری معادل 120 روز دارد در واقع ما با انداره گیری این اندکس قند 120 روز گذشته رو اندازه گرفتیم که پزشک با توجه به عدد بدست آمده دز دارو را تغییر میدهد. Normal Range : 4.5% Abnormal Range : 11-15%

  ۱۳۸۹ جمعه ۷ خرداد | 0 | paeez_2008

  0 0
 • HBA1C

  باسلام مطلب کوتاهی در مورد HBA1C در سایت من وجود دارد. می توانید از آن استفاده کنید.

  ۱۳۸۹ پنج شنبه ۱۳ خرداد | 0 | farzanegan

  0 0