پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تست تحمل فروکتوز

  تست تحمل فروکتوز از لحاظ بالینی و تشخیص چه اهمییتی دارد.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پا سخ به سئوآل فوق

  با سلام برای بررسی اختلال ناشی از متابولیسم فروکتوز که کلا 2نوع هستند 1.فروکتوزاوری که بدو صورت دیده میشود الف فروکتوزاوری معمولی که این عارضه حالتی فیزیولوژیک است ودر افراد نرمال پس از خوردن مقدار زیادی از ترکیبات حاوی فروکتوز ایجاد میگردد. ب. فروکتوزاوری اصلی که بدلیل کمبود آنزیم فروکتوکیناز بوجود میاید. 2. عدم تحمل فروکتوز که بدلیل کمبود ارثی آنزیم فروکتوز 1- فسفات آلدولاز موجود در کبد باعث این بیماری میشود. موفق باشید

  ۱۳۸۹ جمعه ۳۱ ارديبهشت | 0 | dafy

  0 0