پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تست BSP - برومو سولفالئین تست

  کسی در مورد تست BSP یا برومو سولفالئین که برای ارزیابی عملکرد کبد به کار می رود و نحوه انجام آن اطلاعاتی دارد ؟ آیا این تست در آزمایشگاه های ما انجام می شود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • BSP

  اساس تست دفع ماده رنگي است , اطلا عاتم در اين مورد کم است تنها مي دانم که اين ماده بصورت وريدي تزريق مي شود و بعد از مدت زماني از بيمار خون گرفته و به بررسي اين ماده در خون مي پردازند چون اين ماده تو سط کبد از خون برداشته مي شود. و بدين ترتيب ميزان ضايعات سلولهاي کبدي را تخمين مي زنند ..من نشنيد ه ام که در جايي انجام شود .منتظر جواب دوستان ديگر هستم

  ۱۳۸۹ جمعه ۱۷ ارديبهشت | 0 | jaleh

  0 0