پرسش و پاسخ 

پرسش

 • تست های هورمونی و ناشتایی

  پزشکان اغلب برای درخواست تست های هورمونی به بیماران اظهار می کنند که ناشتا بودن نیازی نیست . آیا واقعا برای انجام تستهای هورمونی از قبیل تیروئیدی و فرتیلیتی نیازی به ناشتا بودن نمی باشد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • تست هاي هورموني

  از انجايي که ليپميک بودن سرم در روش اليزا و کمي لومينسانس تداخل ايجاد مي کنند بهتر است 3 يا 4 ساعت ناشتا باشند و در مورد بيماراني که سابقه چربي خون بالا دارند توصيه مي کنيم که 10 ساعت بعد از ناشتايي مراجعه کنند

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۳ ارديبهشت | 0 | jaleh

  0 0