پرسش و پاسخ 

پرسش

 • G6PD

  برای اندازه گیری G6PDگلوکز 6 فسفات دهیدروژناز چند روس داریم؟ من ترم3 کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ام. برای تحقیق پایان ترم بیوشیمی بالینی باید در موردG6PD مطلب جمع آوری کنم. مطالب موجود محدودند. میشه کمکم کنید؟؟؟؟؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • G6PD

  کاربر گرامی در مورد این سوال در بخش (( هماتولوژی )) پرسش و پاسخ توضیح داده شده است. شما می توانید با مراجعه به این بخش از اطلاعات بیشتری استفاده نمایید.

  ۱۳۸۸ شنبه ۲۸ آذر | 0 | Phasco-qc

  0 0
 • G6PD

  دو روش : روش کیفی ( فلورسانس لکه ای) روش کمی ( کیت شیم آنزیم ) که البته نیاز به نصب بر روی دستگاههای اتو انالیزر دارد . و یا کیتهای رنگ سنجی

  ۱۳۸۸ سه شنبه ۸ دي | 0 | Nemati

  0 0
 • دوروش

  دو روش وجود دارد یکی کیفی به روش فلورسانس لکه ای ( کیت کیمیا پژوهان ) و دیگری کمی به روش رنگ سنجی ( کیت راندوکس ) اگر سئوال دیگری داشتید بفرمائید تا در حد توان راهنمائی کنم.

  ۱۳۸۸ جمعه ۲۷ آذر | 0 | keivan-48

  0 0