پرسش و پاسخ 

پرسش

 • فریتین و آهن

  تفسیر نتایج فریتین و ارتباط آن با آهن چگونه است؟ آیا فریتین با آزمایش دیگری غیر از آهن ارتباط دارد و قابل مقایسه است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • فریتین

  با سلام فریتین فرم ذخیره ای آهن در بدن است و هرچه آهن ورودی به بدن نسبت به آهن خروجی از بدن (مصرف و یا دفع از بدن ) بیشتر باشد مازاد آن به صورت فریتین ذخیره می شود البته در برخی موارد مانند عفونتها ممکن است مقداری افزایش یابد

  ۱۳۸۸ يکشنبه ۱ شهريور | 0 | Nemati

  0 0
 • فریتین

  فریتین همراه با fe, TIBC, HB و ترانسفرین مقایسه می شود در انمی فقر اهن میزان ان کم و در تالاسمی زیاد می شود

  ۱۳۸۹ شنبه ۱ خرداد | 0 | rezaie

  0 0