پرسش و پاسخ 

پرسش

 • ناباروری

  طی دوران تولید مثل درزنان چه تعداد فولیکول بالغ وجود دارد؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • ناباروری

  در زمان تولد حدود یک تا دو میلیون فولیکول وجود دارد. با این حال تا زمان بلوغ بیشتر آنها از بین می روند و در حدود دویست هزار تا چهارصد هزار فولیکول باقی می ماند. در طی سالهای تولید مثلی زنان چند صد هزار تخمک باقی مانده از نظر تعداد بیشتر کاهش پیدا کرده و در حدود چهار صد تخمک بالغ باقی می ماند که یکی درهر ماه آزاد می شود.

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان | 2 | Phasco-qc

  2 0