پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آزمایش های تشخیص علت کمبود ویتامین B12

  برای تشخیص علت کمبود ویتامین B12 کدام آزمایش ها درخواست میشود؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آزمایش های تشخیص علت کمبود ویتامین B12

  - انتی بادی ضد فاکتور داخلی: این آنتی بادی سبب جلوگیری از عملکرد فاکتور داخلی می شود یعنی مانع اتصال ویتامین B۱۲ به فاکتور داخلی و در پی آن جذب آن در روده مختل می شود. - آنتی بادی ضد سلولهای پارییتال: این آنتی بادی ضد سلول های پارییتال تولید شده و سبب قطع یا کاهش تولید فاکتور داخلی توسط این سلول ها می شوند. - گاسترین: هورمونی است که تولید اسید توسط معده را طی فرایند هضم تنظیم می کند. تولید افزایش یافته این هورمون در بعضی موارد در آنمی پرنیشوس دیده شده است.

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان | 2 | Phasco-qc

  2 0