پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • Calprotectin Test

  آزمایش کالپروتکتین که نام لاتین آن Calprotectin test است با همین نام درخواست میشود.

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۵ خرداد | 1 | ghnazary

  1 0
 • آزمایش کالپروتکتین

  کالپروتکتین پروتیینی است که توسط نوتروفیلها ساخته و ترشح میشود.به هنگام وجود التهاب در روده نوتروفیلها خود را به ناحیه التهابی در روده رسانده و این بیوماکر را ترشح میکنند.هنگامی که فرد علایمی مانند درد درناحیه شکم ، خونریزی مقعدی ، اسهال خونی و یا آبکی،ازدست دادن وزن بدن و ضعف داشته باشد این ازمایش توسط پزشک درخواست میشود .

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۵ خرداد | 1 | ghnazary

  1 0