پرسش و پاسخ 

پرسش

 • آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

  نقش انزیم سوپراکسید دیسموتاز در بدن انسان چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • آنزیم سوپراکسید دیسموتاز | Superoxide Dismutase

  این آنزیم نقش کاتالیز سوپراکسید را به اکسیژن یا پراکسید هیدروژن ایفا میکند. رادیکال سوپراکسید یک محصول فرعی از متابولیسم اکسیژن است و اگر به نحوی خنثی نشود به سلول های بدن اسیب های جدی وارد میکند. در نتیجه این انزیم یک دفاع عمومی در سلولها در برابر این نوع رادیکالها می باشد. در انسان سه نوع آنزیم سوپراکسید دیسموتاز Superoxide Dismutase وجود دارد که نوع اول آن در سیتوپلاسم سلول و نوع دوم آن در میتوکندری و نوع سوم آن در مایع خارج سلولی حضور دارد. از آنجایی که سوپراکسید یک گونه فعال از اکسیژن می باشد بنابراین انزیم سوپراکسید دیسموتاز یک آنتی‌ اکسیدان قوی و موثر به حساب میاید. در موشها فاقد این آنزیم نشان داده شده است که در عرض چند روز پس از تولد بعلت استرس اکسیداتیو میمیرند. فاقد این آنزیم اسیب هایی مانند سرطان کبد، تحلیل عضلانی شبیه به افزایش سن و آب مروارید بوجود می آورد.

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن | 1 | Phasco-qc

  0 0