پرسش و پاسخ 

پرسش

 • عفونت مجاری ادراری و سنگ کلیوی و یبوست و درد شکمی

  یک خانم ۵٠ ساله دارای سابقه عفونت مجاری ادراری و سنگ کلیوی. داری CBC طبیعی اما با افزایش معنی دار کلسیم و کاهش سطح فسفر به کلینیک مراجعه می کند، ١_ تشخیص احتمالی این بیماری چیست؟ ٢_ علت یبوست و درد شکمی در این بیمار به دلیل تغییر در کدام الکترولیت است؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • هیپرپاراتیروئیدیسم يا پرکاری پاراتیروئید

  هیپرپاراتیروئیدیسم که منجر به هیپرکلسمی يعنی افزایش بیش از حد کلسیم و هیپوفسفاتمی يعني کم شدن سطح فسفر خون می گردد. افزایش سطح کلسیم بالاتر از 13 میلی گرم منجر به بروز علائمی مانند اختلال سیستم عصبی مرکزی. علائم گوارشی مانند یبوست. علائم کلیوی مانند پر ادراری و سنگ های کلیوی و درد شکمی می گردد.

  ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ دي | 2 | Phasco-qc

  1 0