پرسش و پاسخ 

پرسش

 • مرض قند-دیابت

  تعریف بیماری دیابت یا مرض قند از نگاه دکتر عارف قنبرزاده چیست؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • مرض قند-دیابت

  بیماری دیابت در واقع بیماری یک سیستم و مولتی فاکتوریل است و جزو بیماری سندرم متابولیک می باشد و اولین اختلال از CNC (مغز) شروع می شود و چون تمامی سلول های بدن تحت کنترل سیگنال های نوروهمورال مغز قرار دارند و در واقع متابولیسم داخل سلولی بدن تحت کنترل اعصاب مرکزی قرار دارد و وقتی این سیگنال ها مختل شود، متابولیسم بازال داخل سلولی نیز مختل خواهد شد. دکتر عارف قنبرزاده-منبع سایت http://diabetnovinteb.ir

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي | 1 | phasco

  0 0