پرسش و پاسخ 

پرسش

 • بافرها و pH آنها

  بافرها تا چه محدوده ای از پ هاش قدرت بافری دارند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • یک بافر در محدوده به اضافه و منهای یک واحد پ هاش از pK خود می تواند قدرت بافری داشته باشد

  بافرها محلولهایی هستند که در مقابل تغییرات پ هاش مقاومت میکنند. یک بافر در محدوده به اضافه و منهای یک واحد پ هاش از pK خود می تواند قدرت بافری داشته باشد . بافرها در خارج از محدوده 1.67 واحد پ هاش از pK خود دیگر قدرت بافری ندارند و در این محدوده ها نباید از بافرها به عنوان بافر استفاده کرد.

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۲ دي | 3 | saremlab

  1 0