پرسش و پاسخ 

پرسش

 • سنتز اوره در كبد

  در کدام مورد زیر سنتز اوره در کبد کاهش می یابد؟ 1_گرسنگی طولانی 2_مصرف پروتئین 3_افزایش اسیدیته خون 4_کاهش GTP

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • افزايش اسيديته خون

  پاسخ صحیح گزینه ۳ سنتز اوره وابسته به بی کربنات (-HCO3) است، در اسیدوز متابولیکی که غلظت بی کربنات پلاسما کاهش می یابد. برای جلوگیری از تشدید کمبود بی کربنات سنتز اوره در کبد کاهش می یابد در این شرایط برداشت گلوتامین توسط کلیه ها افزایش می یابد.

  ۱۳۹۷ جمعه ۷ دي | 1 | Phasco-qc

  0 0