پرسش و پاسخ 

پرسش

 • بیوشیمی ادرار

  بیماری ده ساله مبتلا به آنمی ، سابقه مکرر ادرار قهوه ای رنگ ( Brown pigment ) دارد قطعه مربوط به نمایش خون و بیلیروبین و یوروبیلی نوژن نوار ادراری منفی است و بیمار سابقه مصرف دارو و یا مواد رنگی ندارد تشخیص شما چیست ؟ الف ) مشکوک به هموگلوبین ناپایدار است ب ) رنگ قهوه ای مربوط به هموسیدرین اوری است ج ) رنگ قهوه ای مربوط به مت هموگلوبین است د ) رنگ قهوه ای مربوط به ملانین است

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • هموگلوبين ناپايدار

  پاسخ صحیح ؛ گزینه الف 📍گاهی دفع ادراری هموگلوبین های ناپایدار به شکل دی پیرول (dipyrrole) یا بیلی فوشین بوده که با نوار واکنش منفی می دهند و باعث ادرار قهوه ای رنگ می گردند در این حالت آزمون ایزوپروپانول برای تشخیص هموگلوبین های ناپایدار سفارش می شود

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي | 2 | Phasco-qc

  0 0
 • لیزشدن خون و رها شدن هموگلوبین در ادرار

  آنمیک بودن فرد راهنمای خوبی برای این است که فرد باید دچار کاهش تولید یا هدر رفت زیاد خون باشد که با توجه با اینکه اشاره شده فرد دچار سابقه مکرر ادرار قهوه ای است دال براز دست رفتن خون است . از طرفی چون قطعه مربوط به خون منفی است بنابراین شک به لیزشدن خون و رها شدن هموگلوبین در ادرار وجود خواهد داشت. هموسیدرینوری و وجود ملانین هم توجیه کننده انمیک بودن فرد نمی تواند باشد.

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي | 2 | Phasco-qc

  0 0