پرسش و پاسخ 

پرسش

 • ملکول آب و پیوند های هیدروژن یین آنها

  با سلام من در یک جایی خوانده ام هر اتم اکسیژن در بلور یخ دو تا پیوند کوالانسی و دو تا پیوند هیدروژنی با چهار اتم هیدروژن در یک ساختمان شش ضلعی دارد اما در جایی دیگر نوشته بود هر ملکول آب در یخ حداکثر چهار پیوند هیدروژنی میدهد کدام درست تر است

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پیوند هیدروژنی

  با سلام تا آنجا که من می دانم در موقع یخ زدن دو پیوند هیدروژنی دیگر نیز تشکیل می شود. و باعث تعغییر شکل می گردد. موفق باشید

  ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۷ فروردين | 1 | marand

  1 0
 • تصحیح متن

  ببخشید کلمه تغییر را تصحیح فرمائید.

  ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۷ فروردين | 0 | marand

  0 0