پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • دستور العمل

  سلام شما باید با شرکت پشتیبان دستگاه تماس بگیرید

  ۱۳۹۲ يکشنبه ۱۱ اسفند | 1 | tayyeb

  1 0
 • شرکت فروشنده

  باید شرکت فروشنده آن را برای خریدار نصب وآموزش دهد و دستورالعمل خود دستگاه نیز مهم است که خوانده شود و از پرسنل با تجربه نیز کسب همکاری نمائید موفق باشید.

  ۱۳۹۲ چهارشنبه ۷ اسفند | 1 | marand

  1 0