پرسش و پاسخ 

پرسش

 • هیپوناترمی

  اصطلاح هیپوناترمی drip arm چیست ؟لطفا اگه ممکن راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • جواب

  اگه نمونه خون بیماری از وریدی که در حال دریافت مایعات هیپوتونیک است نمونه گیری شود و مقدار سدیم آن اندازه گیری گردد مقدار سدیم بصورت کاذب کمتر خواهد شد که به آن هیپوناترمی drip arm می نامند

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۶ آذر | 6 | farhad

  3 0