پرسش و پاسخ 

پرسش

 • الکتروفورز پروتئین های سرم

  سلام دوستان برای الکتروفورز از چه نرم افزارهایی استفاده می کنند؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • هوشمند فن آور

  ما از نرم افزار شرکت هوشمند فن آور استفاده میکنیم البته یک دستگاه الکتروفورز اتوماتیک نیز از همین شرکت خریداری کرده ایم به نام interlab

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۵ تير | 3 | keivan-48

  2 0