پرسش و پاسخ 

کمبود پروتئین و کالری

یک دختر ٨ ماهه با خستگی و گرسنگی بیش از حد به کلینیک مراجعه می کند، مادر گزارش می دهد، که برای تغذیه بچه های دیگر مجبور شده که شیر را با آب رقیق کند، پس از انجام آزمایشات بیوشیمیایی معلوم شد که نوزاد با سوءتغذیه شدید و از کمبود پروتئین و کالری رنج می برد. ١- نوزاد از چه سندرم رنج می برد؟ ٢- بارزترین نشانه این سندرم چیست؟

ابتدا وارد سایت شوید