پرسش و پاسخ 

کلسترول و تری گلیسرید بالا بصورت ارثی

کسانی که بصورت ارثی کلسترول و تری گلیسرید بالا دارند، آیا در معرض خطر عوارض ناشی از مقادیر بالای آنها هستند؟

ابتدا وارد سایت شوید