پرسش و پاسخ 

درخواست راهنمایی

سلام ببخشید اگر در انجام تست ها مقدار استاندارد و کنترل هر روز کمتر شود باید چه اقدامی انجام داد؟مشکل از کجا میتواند باشد؟

ابتدا وارد سایت شوید