پرسش و پاسخ 

پرسش

 • اندازه گیری ADH50

  روش اندازه گیری ین اذزمایش رو می خوستم بدونم. چطور مسیر الترنتیو رو در ازمایشگاه فعال میكنیم؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • RIA

  به روش RIA انجام میشود و احتیاج به پلاسما دارد.

  ۱۳۸۸ شنبه ۲۴ مرداد | 0 | keivan-48

  0 0