پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • به ادرس زیر مراجعه کنید

    http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=177757 من فکر می کنم چون مشکلات ان در سنین بالا بیشتر است ومشکلات مغزی و... پیش می آورد برای مردان نیز تلقیح می شود.

    ۱۳۹۲ دوشنبه ۲ دي | 3 | marand

    2 0