پرسش و پاسخ 

پرسش

 • کمی لومینیسانس

  ایا در مایعات بیولوژیک را میتوان به روش کمی لو مینیسانس انتی بادی را تیتر کرد و چگونه؟

  پاسخ به این پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

 • پاسخ

  با سلام بله میتوان انجام داد.اساس کار دقیقا مشابه الایزا می باشد.دراین روش انتی ژن مربوطه را در ته چاهک هاکوت شده و نمونه سرم را به چاهک ها اضافه می شود در صورت وجود انتی بادی در سرم بر علیه انتی ژن-انتی بادی به انتی ژن متصل می شود.در مرحله بعد با استفاده از یک انتی بادی کونژوگه با انزیم که بر علیه انتب بادی انسانی است -انتی بادی های متصل شده به انتی ژن مورد شناسایی قرار می گیرند

  ۱۳۹۱ جمعه ۱۵ دي | 5 | farhad

  2 0