پرسش و پاسخ 

پرسش

پاسخ های ارسالی برای این پرسش

  • فاكتور نكروز دهنده تومور

    TNF‌ يك فاكتور التهابي است كه اندازه گيري آن و تعيين مقدار آن نشاندهنده سلامت پاسخ ايمني ميتواند باشد در بعضي موارد بيماري مقدار آن بالا ميرود مانند ابتلا به هپاتيتها و سرطانها و ....

    ۱۳۹۱ سه شنبه ۵ ارديبهشت | 3 | ghnazary

    2 0