پرسش و پاسخ 

 • هاپتن | Hapten

  هاپتن چیست؟

  ۱۴۰۱ شنبه ۷ آبان | 2 | Z.KH

  پاسخ
 • واکنش آلرژیک

  فرایند رخ دادن یک واکنش آلرژیک چگونه است؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۱ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • IgE

  IgE چه نقشی در بدن دارد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۱ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بیماری سلیاک

  بیماری سلیاک چیست؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش آلرژی غذایی مثبت

  آیا آزمایش آلرژی غذایی مثبت به تنهایی نشاندهنده آلرژی غذایی است؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر | 1 | PHAS

  پاسخ
 • حذف غذا

  آزمایش آلرژی حذف غذا چگونه انجام میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۷ مهر | 1 | PHAS

  پاسخ
 • چالش غذایی از طریق دهان

  ازمایش چالش غذایی از طریق دهان برای بررسی الرژی غذایی چگونه انجام میشود؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آزمایش خلیدن پوست

  آزمایش خلیدن پوست برای بررسی آلرژی غذایی چگونه انجام میشود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهريور | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آلرژی غذایی و عدم تحمل غذایی

  تفاوت عمده آلرژی غذایی و عدم تحمل غذایی در چیست ؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۲۰ شهريور | 1 | PHAS

  پاسخ
 • روماتویید فاکتور

  روماتویید فاکتور چیست؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • tocilizumab

  tocilizumab ‌ چیست؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ شهريور | 1 | PHAS

  پاسخ
 • دیگر نمون ها برای ازمایش اینترلوکین - 6

  ازمایش اینترلوکین - 6 غیر از خون روی چه نمونه های دیگری ممکن است درخواست گردد؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ شهريور | 1 | PHAS

  پاسخ
 • افزایش اینترلوکین - 6

  در چه وضعیتهایی شاهد افزایش اینترلوکین - 6 هستیم؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳ شهريور | 1 | PHAS

  پاسخ
 • کاربرد آزمایش اینترلوکین - 6

  اینترلوکین - 6 در چه وضعیتهایی درخواست میگردد؟

  ۱۴۰۰ دوشنبه ۱ شهريور | 1 | PHAS

  پاسخ
 • نقش های اینترلوکین - 6

  اینترلوکین - 6 چه نقش هایی در بدن می تواند ایفا کند؟

  ۱۴۰۰ شنبه ۱۶ مرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • اینترلوکین - 6 (IL - 6)

  اینترلوکین - 6 در چه وضعیتهایی بالا میرود؟

  ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ مرداد | 1 | PHAS

  پاسخ
 • ّANA مثبت

  نتایج مثبت کاذب در آزمایش ANA در چه افرادی دیده میشود؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • اسکلروزیس سیستمیک

  بیماری اتوایمیون اسکلروزیس سیستمیک چه اشکالی دارد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۵ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • سندروم شوگرن

  درصورت آزمایش ANA منفی در سندروم شوگرن کدام آِزمایش ها درخواست میشود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۵ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آزمایش ANA

  مصرف چه داروهایی ممکن است سبب مثبت شدن ANA‌ شود.؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آزمایش ANA

  بیشترین وضعیتی که در آن ANA مثبت است کدام وضعیت است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • الگوی فلورسانس در SLE

  بیماری اتوایمیون لوپوس چه نوع الگوی فلورسانس سلولی دارد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آزمایش ANA

  گزارش ANA در روش ایمونواسی چگونه است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آزمایش ANA

  گزارش ANA در روش آنتی بادی فلورسنت غیر مستقیم چگونه است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • آزمایش ANA مثبت

  آیا آزمایش ANA مثبت به معنی وجود بیماری اتوایمیون است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • اویدیتی و افینیتی

  اویدیتی (Avidity) و افینیتی (Avidity) چیست؟

  ۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • علایم و نشانه های اختلال اتوایمیون

  برخی علایم و نشانه های اختلال اتوایمیون کدامند؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲ اسفند | 1 | PHAS

  پاسخ
 • پدیده پروزون چیست

  ‎پدیده پروزون (prozone) چیست؟

  ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳۰ بهمن | 1 | phasco

  پاسخ
 • تشخیص ANA به روش ایمونواسی

  مزایا و معایب روش تشخیصی ایمونواسی در مورد ANA چیست ؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • تشخیص ANA

  ANA‌ را به چه روشهایی تشخیص میدهند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • زیرگروههای آزمایش ANA

  زیر گروه های آزمایشهای ANA درتشخیص بیماری های اتوایمیون کدامند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • ANA و بیماری اتوایمیون

  کدام آِزمایش اول برای تشخیص وجود بیماریهای اتوایمیون درخواست میشود؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن | 1 | PHAS

  پاسخ
 • هتروفیل چیست

  هتروفیل-Heterophil چیست؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن | 1 | phasco

  پاسخ
 • ANA و افراد سالم

  آزمایش ANA در افراد سالم چگونه میتواند باشد؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن | 2 | PHAS

  پاسخ
 • ANA و بیماری لوپوس

  نتیجه ِِآزمایش ANA در بیماری لوپوس چگونه است؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن | 2 | PHAS

  پاسخ
 • ANA

  نحوه آسیب زایی ANA چگونه است؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن | 2 | PHAS

  پاسخ
 • آنتی بادی های ضد هسته

  آنتی بادی های ضد هسته چه نوع آنتی بادی هایی هستند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن | 2 | PHAS

  پاسخ
 • سندروم نفروتیک

  از نشانه های سندروم نفروتیک کدامند؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • بیماری میاستنیا گراویس

  کدام شکل بیماری میاستنیا گراویس از نظر بالینی جدی است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۶ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین

  نتیجه منفی برای آزمایش آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین به چه معنی است؟

  ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۶ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آنتی بادی ضد گیرنده استیل کولین

  در چه وضعیتهای دیگری ممکن است آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین در خون یافت شوند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • کاربرد آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین

  اندازه گیری آنتی بادی های ضد گیرنده استیل کولین چه کاربردهایی دارد؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • نشانه های میاستنیا گراویس

  نشانه های بیماری میاستنیا گراویس کدامند؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تیموما

  تیموما چیست؟

  ۱۳۹۹ شنبه ۲۲ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • محافظت از بیماری روبلا

  زنان باردار غیر ایمن در برابر روبلا برای مقابله با بیماری چه کاری میتوانند انجام دهند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • واکسیناسیون روبلا

  زنان غیرایمن در برابر روبلا چه هنگام میتوانند اقدام به باردارشدن کنند؟

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ شهريور | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • درمان آلرژی

  ایمونوتراپی درآلرژی درچه مواردی کاربرد دارد ؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • درمان آلرژی

  شلیک آلرژی چیست ؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آلرژی غذایی

  برای تشیخص آلرژی غذایی از چه روشهایی استفاده میشود؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش تشخیص فعال شدن ماست سل

  از اندازه گیری کدام ماده برای تشخیص فعال شدن ماست سل ها استفاده میشود؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۶ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • درمان آسم

  دارودرمانی در آسم به چند دسته تقسیم میشود؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آزمایش IgE اختصاصی به آلرژن

  آزمایش IgE اختصاصی به آلرژن چگونه انجام میشود؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • اندام های درگیر در ازدیاد حساسیت نوع 1

  واکنش ازدیاد حساسیت نوع یک کدام اندام ها را درگیر میکند؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۱ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • ازدیاد حساسیت نوع 4

  مکانیسم ازدیاد حساسیت نوع 4 چگونه است؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۱ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • تشخیص آزمایشگاهی آسم

  تستهای آزمایشگاهی تشخیص آسم شامل چه مواردی است؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • واکنش ازدیاد حساسیت نوع 1

  تظاهرات بالینی ازدیاد حساسیت نوع 1 چگونه میتواند باشد؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • مکانیسم مولکولی واکش ازدیاد حساسیت نوع 1

  مکانیسم مولکولی واکنش ازدیاد حساسیت نوع 1چگونه است؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علایم و نشانه های آسم

  براساس علایم و نشانه ها آسم به چند مقوله تقسیم بندی میشود؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۶ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • واکنشهای ازدیاد حساسیت مرتبط با آلرژی

  کدام انواع واکنشهای ازدیاد حساسیت با آلرژِ ی مرتبط است و ویژگی های هرکدام چیست؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علل حملات آسمی

  برخی علل حملات آسمی کدامند؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • شیوع آسم

  شیوع بیماری آسم چگونه است؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۲ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • واکنشهای ازدیاد حساسیت

  واکنش های ازدیاد حساسیت بر چه اساسی طبقه بندی میشوند؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱۲ بهمن | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • جدیدترین معیار تشخیص بیماری لوپوس سیستمیک

  معیار تشخیص لوپوس طبق نظر گروه کلینیک های بین المللی همکار در بیماری لوپوس سیستمیک چگونه است؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير | 1 | phasco

  پاسخ
 • تشخیص بیماری لوپوس

  معیار تشخیص بیماری لوپوس چیست ؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • نشانه های بیماری لوپوس

  چهارنشانه از علایم بیماری لوپوس را ذکر کنید؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • انواع بیماری لوپوس

  انواع بیماری لوپوس کدامند و کدام شکل بیماری از همه شایعتر است ؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • علل بیماری لوپوس

  علل به وجود آورنده بیماری لوپوس کدام ها هستند؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آگلوتینین های سرد (cold agglutinins)

  اگلوتینینهای سرد (cold agglutinins) چیست و چه کاربردی دارد؟

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۸ تير | 1 | phasco

  پاسخ
 • تستهای تشخیصی برای بیماری سلیاک

  آزمایش های تشخیصی برای بیماری سلیاک کدامند؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۳ تير | 1 | phasco

  پاسخ
 • بیماری سلیاک

  بیماری سلیاک چیست و چه نشانه هایی دارد؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۱ تير | 2 | ghnazary

  پاسخ
 • بیماری لوپوس

  برخی از یافته های آزمایشگاهی در اتباط با بیماری لوپوس اریتماتوزوس سیستمیک (systemic lupus erythemtosus( چیست؟

  ۱۳۹۸ شنبه ۲۵ خرداد | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • آنتی بادی و آنزیم ها

  قطعه قطعه کردن آنتی بادی (Antibody Fragmentation) با کمک کدام آنزیم ها انجام میشود؟

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت | 1 | phasco

  پاسخ
 • اویدیتی (Avidity)

  اویدیتی(Avidity) در آنتی بادی به چه معنا است؟

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين | 1 | phasco

  پاسخ
 • پاراتوپ (paratope)

  پاراتوپ (paratope) چیست؟

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ فروردين | 1 | phasco

  پاسخ
 • لنفوسیت‌های بی

  کدامیک از مراحل زیر در تکامل لنفوسیت هایی B زودتر از سایرین اتفاق می افتد؟ الف) حذف سلول هایی اتوراکتیو. ب) بازآرایی قطعات ژنی جانشین زنجیره سبک. ج) باز آرایی قطعات ژنی زنجیره کاپا. د) بازآرایی قطعات ژنی زنجیره سنگین.

  ۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • سلول هایی B

  تمام مولکول هایی زیر در سطح سلول هایی B وجود دارند به جز ؟ الف )CR2. ب) MHC1. ج) MCH2. د) CD2.

  ۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • لنفوسیت‌های بی

  کدامیک از مراحل زیر در تکامل لنفوسیت هایی B زودتر از سایرین اتفاق می افتد؟ الف) حذف سلول هایی اتوراکتیو. ب) بازآرایی قطعات ژنی جانشین زنجیره سبک. ج) باز آرایی قطعات ژنی زنجیره کاپا. د) بازآرایی قطعات ژنی زنجیره سنگین.

  ۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند | 1 | phasco

  پاسخ
 • اسكلرودرما | Scleroderma

  اسکلرودرما يا تصلب عمومي پيش رونده چیست؟

  ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • سلول هاي عرضه كننده آنتي ژن

  همه سلول هایی زیر در زمره سلول هایی عرضه کننده آنتی ژن هستند به جز ؟! الف )لنفوسیت B ب) سلول کوپفر ج) سلول NK د)سلول دندریتیک

  ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ دي | 1 | phasco

  پاسخ
 • سلول هایی عرضه کننده آنتی ژن

  همه سلول هایی زیر در زمره سلول هایی عرضه کننده آنتی ژن هستند به جز ؟! ١-لنفوسیت B ٢-سلول کوپفر ٣-سلول NK ٤-سلول دندریتیک

  ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر | 1 | phasco

  پاسخ
 • بیماری CGD

  بیماری CGD در اثر کمبود چه مولکولی ایجاد میشود؟ الف - کلاژناز ب - میلوپراکسیداز ج - کاتالاز د - تریپسین

  ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر | 1 | phasco

  پاسخ
 • آپوپتوریس

  باسلام من دانشجوی ارشد تربیت بدنی هستم و علاقه مندم درباره آپوبتوزیس اطلاعاتی کسب کنم کسی میتونه راهنماییم کنه آیا ؟؟

  ۱۳۹۴ يکشنبه ۲۵ بهمن | 1 | ahmadniya

  پاسخ
 • سوال

  با سلام این سوال یک آزمون استخدامی بود.ممنون می شم جواب بدید پادزهری که به بیمار گزیده شده توسط مار، تزریق می شود چه نوع ایمنی در وی ایجاد می کند؟ مصنوعی/طبیعی؟ فعال/غیر فعال؟

  ۱۳۹۴ شنبه ۲۴ بهمن | 1 | Dexter2009

  پاسخ
 • عامل بلوغ MCM

  با سلام خدمت دوستان و همکاران محترم.من تو یه مقاله به واژه ای به اسم MCM بر خوردم یعنی در اصل گفته بود عامل بلوغ MCM .کسی میدونه که اون چیه??!! ممنون

  ۱۳۹۴ سه شنبه ۷ مهر | 1 | imonologist

  پاسخ
 • توقف RIA

  برای توقف رادیو ایمونو اسی از چی استفاده می کنند؟ ممنون

  ۱۳۹۳ شنبه ۲۲ آذر | 2 | zoha

  پاسخ
 • یه سوال که سریعا به جواب نیاز دارم!!کمک!!؟

  چرا در نمودار بیماری عفونی بروسلا یاتب مالت انتی بادی IGM بعد از تولید مقدار ثابتی داره وIGG در زمان در مان کاهش پیدا میکنه در حالیکه در سایر بیماری های عفونی IGM در زمان درمان کاهش وIGGثابت است؟؟؟؟ خیلی سریع لازمش دارم .....هم اکنون نیازمند یاریه سبز تان هستم>

  ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۲ آبان | 1 | solmaz alizade

  پاسخ
 • اندازه گیری cd4,cd8

  سلام میخواستم بدونم نحوه آزمایش و اندازه گیری CD4 , CD8 و سلول های ماکروفاژی و منوسیتی در خون به چه طریقی هست؟ باتشکر

  ۱۳۹۳ سه شنبه ۳ تير | 1 | mahboobeh gheblehzadeh

  پاسخ
 • داروی اینترفرون بتا

  توی بییماری ms که میلین از دست میره چرا انترفرون بتا به فرد میدن مکانیسم ان چیه؟

  ۱۳۹۳ جمعه ۱۶ خرداد | 1 | raha dooran

  پاسخ
 • نقطه cut off

  با سلام دوستان میخواستم بدونم نقطه cut off در الایزا چیه ایا خودمون پیدا میکنیم یا توی هر بروشوری هست و کنترلمون باید نسبت به اون چجوری باشه؟

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۰ دي | 1 | amazon

  پاسخ
 • ارشد

  با عرض سلام. برای ارشد ایمونولوژی و تقویت زبان چه کتابی رو برای تمرین textو گسترش دایره لغات معرفی میکنید؟ برای میکروب شناسی که ضریب 2 داره چه منبعی مناسب تره؟

  ۱۳۹۲ جمعه ۶ دي | 2 | Rainforest

  پاسخ
 • واکسن سرخجه

  چرا واکسن سرخجه برای مردان هم تزریق می شود؟

  ۱۳۹۲ يکشنبه ۱ دي | 1 | asdqwe

  پاسخ
 • بهترین کیت الایزای هپاتیت

  با سلام دوستان من یه کیتی میخوام که در کمترین زمان با دقت بیشتر جواب بده و مثبت کاذب نداشته باشه نظر خودم روی یوروایمیون هست نظر شما چیه؟

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۲ آذر | 3 | amazon

  پاسخ
 • الایزا

  سلام کسی انیمیشن کارکردن با دستگاه الیزا وpcr رو نداره برام ارسال کنه؟

  ۱۳۹۲ چهارشنبه ۱۹ تير | 1 | rasoul

  پاسخ
 • الایزا

  با سلام توی بعضی از کیتهای الایزا محلولها به صورت قطره چکان هست ایا میشه به جای سمپلر از اونها استفاده کرد؟

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۱ تير | 2 | amazon

  پاسخ
 • arshad imeni

  mikhastam darmorede arshad imeni beporsam kodom ketab vase bioshimi behtare va vase bakteri chi bekhunam?mamnon misham age komakam konin

  ۱۳۹۲ شنبه ۱۸ خرداد | 2 | maryam71

  پاسخ
 • mhc کلاس 2

  با سلام و خسته نباشید می خواستم ببینم لزوم وجود mhc کلاس 2 در tcell t فعال و صلاحیت دار چیه ؟ پیشاپیش ممنون بخطر پاسخ دهی شما

  ۱۳۹۲ پنج شنبه ۱۶ خرداد | 1 | oloom-soha

  پاسخ
 • روماتیسم

  با سلام و خسته نباشید دوستای عزیز من 30 سال دارم و با دردهای مفصلی مچ پا در صبحها پیش دکتر رفتم و آزمایش روماتیسم دادم که نتایج زیر رو داشته ، قابل توجه است که من موقع این آزمایش مقادیری سرماخوردگی داشتم خواهش می کنم راهنماییم کنین که خیلی نگرانم نمی دونم روماتیسم دارم یا نه؟ crp = + RF= negative ESR= 24 FANA= negative p=3.8 ca =9.6 uric acid = 5.9 RBC=4.79 WBC=9.2 نوتروفیل= 65% لنفوسیت=32% مونوسیت= 1% بازوفیل=2% بقیه موارد هم به نظر توی رنج هستن ممنون و منتظرم

  ۱۳۹۲ دوشنبه ۱۶ ارديبهشت | 4 | forough

  پاسخ
 • مکانیسم واکنش کروموژن در الایزا

  در تست های الایزا ، پس از افزودن کروموژن ، رنگ محلول واکنش ، آبی رنگ می شود. در این مرحله در چاهک الایزا چه اتفاقی می افتد؟

  ۱۳۹۲ پنج شنبه ۱۲ ارديبهشت | 1 | Phasco Institute

  پاسخ
 • اثر تداخلی آنتی‌بادی‌های هتروفیل در تست‌های الایزا

  آنتی‌بادی‌های هتروفیل در تست‌های الایزا چه نقشی دارند؟ شما در آزمایشگاه خود برای حذف این آنتی‌بادی‌ها از سرم بیمار چه اقدامی می‌کنید؟

  ۱۳۹۲ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت | 2 | Phasco Institute

  پاسخ
 • ارشد

  سلام . کیا اینجا ارشد ایمونو دارن؟

  ۱۳۹۲ دوشنبه ۹ ارديبهشت | 1 | night_wolf0001

  پاسخ
 • بررسی سیستم ایمنی هومورال و سلولی

  با چه تستی میشه قدرت سیستم ایمنی هومورال و سلولی افراد رو تعیین کرد؟

  ۱۳۹۲ يکشنبه ۱ ارديبهشت | 1 | night_wolf0001

  پاسخ
 • روماتيسم مفصلي

  با سلام من به تازگي براي درد آرنج به دكتر مراجعه كردم آزمايشي كه دادم ESR=26 و anti ccp=30 و فاكتور RF و CRP و IF منفي بوده خيلي نگرانم، ٣٢ ساله هستم. ميخواستم بدونم آيا روماتيسم مفصلي دارم؟ و آيا حاده وضعيتم؟ آيا بايد شروع به كورتن خوردن بكنم؟ بينهايت از پاسخگوييتون ممنونم

  ۱۳۹۲ يکشنبه ۴ فروردين | 2 | S.m.m

  پاسخ
 • toto igg avidity

  سلام لطف میکنین اطلاعات دقیقی دزبازه ازمایش toxo igg avidity بدین و کدوم کیت بهتر جواب میده البته به روش الایزا

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۸ بهمن | 1 | drtaheri

  پاسخ
 • کمی لومینیسانس

  ایا در مایعات بیولوژیک را میتوان به روش کمی لو مینیسانس انتی بادی را تیتر کرد و چگونه؟

  ۱۳۹۱ جمعه ۱۵ دي | 1 | adel

  پاسخ
 • ژنیتال

  بیشترین نوع انتی بادی در ترشحات ژنیتال از چه نوعی هستند؟

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۱۰ دي | 3 | zemani1357

  پاسخ
 • ELISA

  دلیل استفاده از طول موج 630 در هنگام خواندن OD در دستگاه ELISA Reader چیست؟

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۵ دي | 2 | ahad

  پاسخ
 • baby Check

  اساس تست های تشخیص Rapid بارداری که nv داروخانه ها آن را با نام baby check عرضه میکنند چیست.(مکانیسم ایمونولوژیک ایجاد باند های رنگی در استریپ baby check توضیح دهید.

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۳ دي | 2 | ahad

  پاسخ
 • SRID

  سوال علمی: چرا در محاسبه مقدار آنتی ژن و آنتی بادی در تست SRID مجذور قطر هاله رسوبی را ملاک مقایسه قرار میدهند و نه خود قطر هاله را؟

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۹ آذر | 4 | ahad

  پاسخ
 • PCR

  اساس آزمایش PCR را لطفا توضیح می خواستم بدهید . خیلی ممنون

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۲ آذر | 2 | adel

  پاسخ
 • انتی بادی

  لطفا در مورد آنتی بادی هایی که در ایمونوفلورسانس استفاده می کنیم توضیح دهید.و نیز کدام مارک بهتر جواب میدهد؟

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۱۹ آذر | 2 | manizhe

  پاسخ
 • ایمونوفلورسانس

  تفاوت ایمونوفلورسانس مستقیم با ایمونوفلورسانس غیر مستقیم چیست؟

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۸ آذر | 4 | manizhe

  پاسخ
 • کمپلمان

  ازمایشات کمپلمان اکنون با چه روشی دیده می شود؟

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۷ آذر | 5 | manizhe

  پاسخ
 • پمفیگوس

  پمفیگوس ولگاریس چه نوع بیماری می باشد؟ واکنون درمان این بیماری چگونه است؟

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۷ آذر | 6 | manizhe

  پاسخ
 • بیماری ام اس و EGCG

  سلام دوستان ببخشید کسی اطلاعی از مکانیسم EGCG در رمیلیناسیون بیماری ام اس دارد؟

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۲۵ آبان | 2 | sahar25

  پاسخ
 • B HCG

  مکانیسم عمل نوارهای کاغذی تشخیصی( که برای ادرار و سرم بکار میرن) برای B HCGچگونه است ؟ و چه آنتی بادی هایی به آن متصل می شوند ؟؟؟

  ۱۳۹۱ دوشنبه ۲۲ آبان | 4 | asdqwe

  پاسخ
 • HIV Elisa kit

  چگونه یک کیت الایزای HIV نسل چهارم رااعتبار سنجی میکنید؟این کیتها آنتی ژن و آنتی بادی را با هم سنجش میکنند.

  ۱۳۹۱ سه شنبه ۲ آبان | 2 | dhl

  پاسخ
 • ارشد

  سلام.من دانشجوی ترم5علوم آزمایشگاهی هستم.میخام برای ارشدایمنی بخونم.میخواستم ببینم کسی هست که بتونه کمکم کنه که من باچه درسایی وچجوری شروع کنم؟

  ۱۳۹۱ يکشنبه ۳۰ مهر | 2 | aurora

  پاسخ
 • در خواست کمک - مشاوره و نحوه درمان

  باسلام خدمت همه : یه سوال و درخواست کمک داشتم , ممنون میشم اگه راهنمایی کنین من آزمایشهای قبل بارداری زیر را در سه مرکز آزمایشگاهی انجام دادم که جواب هرکدام با بقیعه به نحوی فرق داشت . در تاریخ 25 تیرماه امسال آزمایشگاه اول : toxoplasma antibody - lgg : h 554 و toxoplasma antibody - lgm : h 28.5 rubella antibody lgg : h 158 و rubella antibody lgm: 0.4 cmv antibody igg : h 8.2 و cmv antibody igm : 4.7 در تاریخ 10 مردادماه آزمایشگاه دوم معتبر ترین آزمایشگاه در شهرستان آمل: toxoplasma - lgg : h 125 و toxoplasma - lgm : 0.7 و toxo avidity : L 0.146 و در تاریخ 21 مرداد ماه آزمایشگاه سوم معتبرترین آزمایشگاه در شهرستان بابل و یا حتی استان مازندران: toxoplasma - lgG : positive 1/12800 و toxoplasma - lgm : h 52.9 rubella antibody lgg : h 196 و rubella antibody lgm: < 10 cmv antibody igg : h 5.7 و cmv antibody igm :< 8.0 ممنون میشم اگه راهنمایی کنین. با تشکر

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۲۶ مرداد | 2 | Dr.Nima

  پاسخ
 • ایمنی

  تست Tnf بیشتر درچه مواردی کاربرد دارد؟

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۳۱ فروردين | 1 | farhad

  پاسخ
 • ایمنی

  علت بیماری پمفیگوس چیست ؟

  ۱۳۹۱ پنج شنبه ۳۱ فروردين | 1 | farhad

  پاسخ
 • استاندارد ها

  من تازه دارم هورمون کارمیکنم میخوام بپرسم بااینکه استاندار میزارم چرا بازم اختلاف دارم یا اینکه چطور محاسبه کنم تا عدد پرت بدست نیاد تورو خدا قلق کارو بهم بگید

  ۱۳۹۱ چهارشنبه ۳۰ فروردين | 4 | hirka60

  پاسخ
 • سی دی مارکرها

  سلام ببخشید آیا کسی مطلب یا مقاله ای راجع به سی دی مارکرها داره؟

  ۱۳۹۰ جمعه ۱۲ اسفند | 2 | hadis84a

  پاسخ
 • سوال

  آلوتايپ ايزوتايپ و ايديوتايپ چيست لطفا به زبان ساده توضيح دهيد

  ۱۳۹۰ چهارشنبه ۲۶ بهمن | 1 | rmahdavi68

  پاسخ
 • مقاله

  سلام من از دوستان آزمایشگاهی خواهشمندم که اگر مقاله یا مقالاتی در مورد روش های وسترن بلات، ثبوت مکمل و تست خنثی سازی، در تشخیص آنتی بادی های تولید شده در سرم فرد بیمار بر ضد ویروس، در دسترس دارند، برایم ارسال کنند. (البته نهایتاً تا پایان این هفته) با سپاس فراوان Email: tbshahbazi@gmail.com

  ۱۳۹۰ يکشنبه ۴ دي | 1 | Tayebeh

  پاسخ
 • تیتراسیون b-hCG

  جهت تعیین تیتر سرم های high titer از نظر b-hCG در آزمایشگاهها بعلت کمبود استاندارد صفر کیت از روش های مختلفی استفاده میشود مثلا رقیق سازی در آب مقطر - رقیق سازی در سرم فیزیولوژی. به نظر شما روش صحیح کدام است؟

  ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۱ آذر | 5 | Phasco-qc

  پاسخ
 • MAG

  تستMAGچيست و ايا اين تست در ايران انجام مي شود؟

  ۱۳۹۰ دوشنبه ۱۶ آبان | 3 | Z1110

  پاسخ
 • تأثیر ضد انعقاد سیترات و EDTA در تستهای عفونی الایزا

  در اکثر آزمایشگاه ها برای تست های عفونی مانند HBs Ag, HCV, HIV از نمونه سرم استفاده می شود. اما گاهی لازم است از نمونه پلاسما برای انجام این گونه تست ها استفاده نمود. بروشور برخی کیت ها به کار گیری مواد ضد انعقادی مثل سیترات یا EDTA را برای جدا کردن پلاسما توصیه نمی نمایند. چه نوع تداخلی در اثر استفاده از ضد انعقادهایی از این قبیل می تواند در تستهای عفونی وجود داشته باشد؟ و آیا راهی برای حذف اینگونه اثرات مداخله گر وجود دارد؟

  ۱۳۹۰ شنبه ۱۴ آبان | 2 | saremlab

  پاسخ
 • رپید تست های عفونی

  شنیده می شود که در بعضی از آزمایشگاهها از رپید تست های HBsAg - HCV - HIV جهت جوابدهی استفاده میکنند شما به چه دلایلی اینکار را رد میکنید و قابل قبول نمی دانید؟

  ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ آبان | 2 | Phasco-qc

  پاسخ
 • در مورد HbsAg

  سلام بردوستان وهمكاران محترم :من با كيت DSI ؛Hbs Ag انجام ميدهم در مورد يك بيمار كيت الايزا جواب مثبت در حد يا بيشتر از كنترل مثبت جواب ميدهد اما زماني كه با استريپ HBS Agآن را انجام ميدهم منفي ميشود چندين بار هم تكرار كردم اما هر بار يك جواب بدست آمد در ضمن بقيه بيماران را درست جواب ميدهد .ازشما مي خواهم به من كمك كنيد كه چه طور مشكلم را بر طرف كنم .با تشكر

  ۱۳۹۰ شنبه ۲ مهر | 2 | parisa_gonja

  پاسخ
 • IFA

  ایمونوفلورسانس غیر مستقیم چه مزیتهایی بر ایمونوفلورسانس مستقیم دارد؟

  ۱۳۹۰ يکشنبه ۱۹ تير | 1 | ghnazary

  پاسخ
 • پلی کلونال انتی بادی

  ایا کسی می تواند یک تعریف نسبتا کاملی از انتی بادی پلی کلونال ارایه دهد ؟

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۷ آبان | 3 | ghnazary

  پاسخ
 • ایمونولوژی

  میدونید که لنفوسیت های b , t به غدد لنفاوي مي رن bبه بخش كورتكس و t به بخش پارا كورتكس كورتكس و پارا كورتكس موادي ترشح ميكنن كه گيرنده ي اين مواد روي لنفوسيت هاست کسی اسم اين مواد و اسم اون گيرنده ها رو مي دونه؟

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۱۱ آبان | 1 | safoora

  پاسخ
 • کارشناس ارشد ایمونولوژی

  کدامیک از کاربران دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی هستند و از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده اند؟

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۴ آبان | 2 | admin

  پاسخ
 • اینترلوکین 28

  کسی میدونه رابطه اینتر لوکین 28 با درمان هپاتیت c چیه؟

  ۱۳۸۹ جمعه ۳۰ مهر | 4 | safoora

  پاسخ
 • نوتروفيل

  گرانول هاي نوع سوم در نوتروفيل حاوي چه موادي است؟؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۲۵ مهر | 3 | mohammad_modoodi

  پاسخ
 • رایت

  برای انجام ازمایش رایت من نمیدونم چه زمانی باید کومبس رایت بگذارم یا مثلا باید پزشک درخواست 2-MEبده تا من انجام بدم یا نه.اگه میشه مراحل کامل ازمایش را برام توضیح بدین.ممنون.

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۱۳ مهر | 4 | rojiin

  پاسخ
 • ارشد

  ارشد ایمنی 75 تا میگرفت اما من بارتبه 70 قبول نشدم چطورپیگیری کنم

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۳ شهريور | 2 | imonology

  پاسخ
 • H.pylori

  از همکارانی که تست H.pylori IgG را خودشان انجام می دهند خواهش می کنم درصد موارد مثبت را در آزمایشگاه خود اعلام نمایند. یکی از دوستانم در یکی از آزمایشگاه های کرمانشاه اعلام کردند 80 درصد مثبت دارند . ایشان می خواهند بدانند آیا این آمار در سایر آزمایشگاه ها نیز وجود دارد یا آنها باید کیت بهتری انتخاب نمایند.

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۱۴ شهريور | 4 | saremlab

  پاسخ
 • کیت های نسل چهارم هپاتیت

  اخیرا در بعضی مجلات تبلیغاتی داخلی ، برای تست های هپاتیت B , C ، کیت هایی معرفی می شوند که اظهار می دارند (( نسل چهارم )) هستند. این کیت ها نسبت به کیت های نسل سوم چه مزیتی داشته و چه تغییراتی در آن ها اعمال شده است ؟

  ۱۳۸۹ شنبه ۶ شهريور | 1 | saremlab

  پاسخ
 • تست های تشخیصی عفونت استرپتوکوکی

  به جز تست aso چه تست های دیگری برای تشخیص عفونت استرپتوکوکی به کار می رود ؟

  ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۹ تير | 2 | سپیده

  پاسخ
 • تست ASO

  منظور از کنزل مثبت و منفی در آزمایش ASO چیست ?

  ۱۳۸۹ شنبه ۱۹ تير | 1 | سپیده

  پاسخ
 • Soaking Time در تست الایزا

  منظور از Soaking Time در تست های الایزا چیست؟ آیا در کیفیت نتایج نقشی دارد؟

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۹ خرداد | 2 | DONYA66

  پاسخ
 • آنتی بادی های بلوکان

  منظور از آنتی بادی های بلوکان چیست؟ مثلا اینکه می گویند (( آنتی بادی علیه پروتئین III نایسریا گنوره آ یا همان RMP از نوع بلوکان است )) یعنی چه؟

  ۱۳۸۹ يکشنبه ۱۶ خرداد | 3 | saremlab

  پاسخ
 • روش کار الایزا

  روش کار الايزا ( الیزا ) چگونه است؟

  ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۰ خرداد | 4 | spiderman

  پاسخ
 • تست اویدیتی برای توکسو پلاسما

  منظور از تست اویدیتی برای آنتی بادی علیه توکسوپلاسما که در برخی کیت های الایزا ذکر می شود چیست؟ این کیت ها چه مزیتی نسبت به کیت های معمولی توکسوپلاسما دارد؟

  ۱۳۸۹ شنبه ۲۵ ارديبهشت | 2 | saremlab

  پاسخ
 • تست CRP

  انجام تست CRP به روش کمی ، چه کمکی به بیمار می کند ؟ پایین بودن یا بالا بودن CRP نشان دهنده چیست؟

  ۱۳۸۹ شنبه ۴ ارديبهشت | 2 | saremlab

  پاسخ
 • سیستم کمپلمان

  چه تست هایی برای بررسی عملکرد صحیح سیستم کمپلمان بکار می رود ؟ سوال دوم هم این که چگونه آنتی ژنها از دسترس سیستم کمپلمان فرار می کنند ؟؟؟؟؟ مرسی

  ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۱ فروردين | 1 | sepideh20

  پاسخ
 • روش رادیو ایمونو اسی ( Radio Immuno Assag (RIA

  روش رادیو ایمونواسی برای تستهای هورمونی بر چه اساسی کار میکند و آیا از روش الایزا بهتر است؟

  ۱۳۸۸ چهارشنبه ۱۴ بهمن | 4 | DONYA66

  پاسخ
 • هپاتیت B

  آیا تا به حال با نمونه بیماری که همه تست های مربوط به هپاتیت وی به جز HBs Ag ، حاکی از ابتلای اخیر وی به هپاتیت B می باشد ( نه سابقه قبلی ) و از لحاظ علائم بالینی نیز بیماری وی مورد تأیید است ، برخورد کرده اید. چه توجیهی برای منفی بودن HBs Ag این فرد می توان داشت؟ ( این سوال یکی از مراکز آزمایشگاهی می باشد )

  ۱۳۸۸ يکشنبه ۱ آذر | 2 | Phasco-qc

  پاسخ
 • مزایای روش الایزا در تشخیص آزمایشگاهی

  به نظر شما مزایای به کار گیری روش الایزا - ELISA در انجام تست های مختلف آزمایشگاه در مقایسه با سایر روش های موجود چیست؟

  ۱۳۸۸ پنج شنبه ۲۱ آبان | 6 | Phasco-qc

  پاسخ
 • توصیه های تجربی

  عوامل ایجاد خطا در روش کار با کیت های تشخیصی الایزا از دیدگاه علمی کاربردی شما چه مواردی می باشند؟

  ۱۳۸۸ يکشنبه ۱۹ مهر | 6 | admin

  پاسخ
 • آنتی کاردیولیپین

  غیر از روش الایزا چه روش های دیگری برای اندازه گیری آنتی کاردیولیپین وجود دارد؟

  ۱۳۸۸ جمعه ۲۳ مرداد | 2 | keivan-48

  پاسخ
 • اندازه گیری IgG

  ساده ترین روش اندازه گیری IgG در توكسوپلاسموزیس به چه صورت است؟ دیك روش ساده و ارزان روشی غیر از الایزا یا سایر روش هامثل 2MEبرای IgM .

  ۱۳۸۸ چهارشنبه ۶ خرداد | 3 | mlt2020

  پاسخ
 • اندازه گیری ADH50

  روش اندازه گیری ین اذزمایش رو می خوستم بدونم. چطور مسیر الترنتیو رو در ازمایشگاه فعال میكنیم؟

  ۱۳۸۸ چهارشنبه ۶ خرداد | 1 | mlt2020

  پاسخ

نمایش بیشتر