پرسش و پاسخ 

هشتمین دوره رقابت های فاسکو

1389/11/16 روزی بود که هشتمین دوره رقابت های فاسکو آغاز شد و تا امروز حدود 3 ماه است که ادامه دارد.به نظرم این رقابت بسیار فرسایشی شده است. نظر شما چیست؟

ابتدا وارد سایت شوید