پرسش و پاسخ 

آزمایشگاه میکروب

سلام از دوستانی در آزمایشگاه میکروب تجربه دارند ی سوال دارم: برای حل شدن کامل پودر سافرانین در اتانول جهت تهیه ی رنگ باید چه کرد؟ تشکر

ابتدا وارد سایت شوید