کیت الایزا برای تعیین مقدار برداشت هورمونهای تیروئیدی انسانی T-Uptake ELISA Kit مقدمه : این کیت برای تعیین کمی میزان برداشت پروتئین های سرم از هورمون های تیروئیدی در سرم انسانی طراحی شده است. هورمون های تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) عمدتا به پروتئین های خاصی در سرم متصل می شوند، که بعنوان حامل این هورمون ها در جریان خون عمل می کنند. دو پروتئین عمده عبارتند از Thyroxine Binding Globulin (TBG) و آلبومین. درصد بسیار کمی از این هورمون ها بصورت آزاد در جریان خون وجود دارند که این قسمت عامل فعالیت های بیولوژیکی این هورمون ها می باشد. مقدار آزاد هورمون های تیروئیدی نسبت عکس با مقدار متصل شده به پروتئین های سرم دارد. بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید غلظت های بالایی از هورمون های تیروئیدی دارند لذا پروتئین های سرم این افراد نسبت به افراد طبیعی اشباع تر می باشند. بالعکس افراد مبتلا به کم کاری تیروئید، غلظت های کمتری از هورمون های تیروئیدی را داشته لذا پروتئین های سرم این افراد نسبت به افراد طبیعی کمتر اشباع می باشد. در برخی حالات پاتولوژیک غلظت پروتئین های سرم افزایش می یابد که در نتیجه آن غلظت تام هورمون های تیروئیدی (بویژه T4) افزایش می یابد، در حالیکه عملکرد تیروئید طبیعی است. لذا تعیین مقدار برداشت هورمون های تیروئیدی (T-Uptake) همراه با تعیین مقدار تام هورمون های تیروئیدی در شرایط خاص نشانگر بهتری برای ارزیابی عملکرد تیروئید می باشد. اساس روش اندازه گیری : کیت الایزای T-uptake موجود بر اساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی رقابتی تهیه شده است. چاهک ها توسط آنتی بادی علیه تیروکسین پوشش داده شده اند. در این روش ابتدا استاندارد، سرم کنترل و یا سرم نمونه داخل چاهک ریخته می شود. سپس کونژوگه آنزیمی که محتوی T4 متصل به آنزیم HRP (HRP-T4) و تیروکسین می باشد، به چاهک ها اضافه می شود و مجموعه مخلوط می گردد. تیروکسین موجود در مجموعه برای اتصال به آنتی بادی پوشش داده شده و ظرفیت خالی پروتئین های سرم رقابت می کند. همچنین آنتی بادی پوشش داده شده برای اتصال به کونژوگه آنزیمی و تیروکسین موجود رقابت می کند. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند. سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور معکوس با مقدار برداشت در نمونه ها متناسب است. استانداردهای T-uptake با درصد مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که بر اساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل درصد برداشت، مقدار برداشت نمونه های مجهول بدست می آید. معرف ها 1- پلیت پوشش داده شده: شامل 48 چاهک جداشدنی که با آنتی بادی منوکلونال موشی ضد T4 پوشش داده شده اند. 2- کونژوگه آنزیمی T-uptake : یک ویال 6 میلی لیتری آماده مصرف محتوی HRP-T4 و تیروکسین. 3- استانداردها : 5 ویال یک میلی لیتری از استاندارد با درصد برداشت 10، 18، 28، 38 و 50 درصد که در سرم نرمال انسانی تهیه شده و از تیومرسال بعنوان نگهدارنده استفاده شده است. 4- سرم کنترل: دو ویال لیوفیلیزه که باید با 5/0 میلی لیتر آب مقطر تهیه شود. 5- محلول شستشو دهنده غلیظ (20X) : یک ویال 50 میلی لیتری محلول شستشو که برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف لازم است این محلول به نسبت 20/1 با آب مقطر رقیق شود. 6- محلول رنگ زا: یک ویال 6 میلی لیتری محلول آماده مصرف 7- محلول متوقف کننده واکنش: یک ویال6 میلی لیتری اسیدسولفوریک یک نرمال. مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست 1- سمپلرهای 50 و 100 میکرولیتری دقیق 2- آب مقطر 3- دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر رفرانس. 4- کاغذ جاذب رطوبت نکات قابل توجه برای مصرف کنندگان 1- در این کیت از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر HbsAg و HIV منفی بوده اند. 2-از تماس محلول متوقف کننده واکنش (I N H2SO4) خودداری کنید. در صورت تماس، با آب فراوان آنرا بشوئید. 3-از استفاده از مواد پس از تاریخ انقضاء خودداری کنید و از مخلوط کردن یا استفاده از کیت ها با شماره بچ مختلف پرهیز نمائید. 4- درب ظروف را پس ار استفاده ببندید و از تعویض درب ها جدا خودداری کنید. 5- محلول های محتوی مواد افزودنی یا نگهدارنده مثل سدیم آزاید نباید در واکنش آنزیمی وارد شوند. تهیه و جمع آوری نمونه 1- آزمایش را باید بر روی نمونه های سرمی انجام داد. نمونه های شدیدا همولیزه و دارای چربی باید حذف شوند. 2- نمونه ها را می توان برای دو روز در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد و برای زمان های طولانی تر (تا سی روز) در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری نمود. 3- از انجماد و ذوب مکرر نمونه ها باید خوداری کرد. آماده سازی م
  • شرایط پرداخت : نقدی، مدت دار - 60 روزه، مدت دار - 15 روزه، مدت دار - 30 روزه، مدت دار - 45 روزه
  • نحوه ارسال : زمینی( اتوبوس)، تی پاکس، پیک موتوری
  • قیمت : 1.280.000 ریال

کیت الایزا
مدل : T3 UPTAKE
جهت مشاهده تصویر بزرگتر بر روی تصویر کلیک کنید
تاریخ ارسال : پنج‌شنبه، 30 خرداد 1392
تاریخ اعتبار : دوشنبه، 28 مرداد 1392
محصولات مرتبط