گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

MEGALOCYTE


Size of the cell: > 12 mm Occurrence in blood: < 2 % of erythrocytes in normal blood Comment: A typical example of anisocytosis of erythrocytes. The arrow indicates one of six megalocytes. Also mumerous macrocytes and microcytes are seen. Staining: MGG Magnification: x 500
tjpzoom picture title

Cryptococcus neoformans


In cerebrospinal fluid obtained via lumbar puncture, Cryptococcus neoformans organisms are highligted by their surrounding capsule, which is white, with a central rounded pale nucleus. Two cryptococcal organisms are seen here
tjpzoom picture title

Escherichia coli


Medium-sized grey colonies. The colonies have a characteristic odour General characteristics: Gram-negative rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars by fermentation and gas is produced. Motile. Mesophilic
tjpzoom picture title

Casts


This histologic section at medium power with trichrome stain highlights red blood cells grouping together in tubules to form casts. The tubular epithelium is also damaged, with a foamy appearance, and is the basis for the appearance of oval fat bodies in urine in this case
tjpzoom picture title

Normal secretory phase endometrium


This is normal secretory phase endometrium. Note the larger tortuous glands with secretions. The secretory phase follows a set 14 day course leading to either implantation of a fertilized ovum or menstruation.
tjpzoom picture title

double contour


This silver stain demonstrates a double contour to many basement membranes, or the "tram-tracking" that is characteristic of membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) type I that results from basement membrane reduplication
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: obulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: In the picture all maturating forms of the granulopoiesis are seen, for example three segmented neutrophil leucocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. segmented neutrophil 2. band neutrophil 3. neutrophil metamyelocyte 4. neutrophil myelocyte 5. monocyte 6. myeloblast 7. promyelocyte 8. proerythroblast 9. pycnotic normoblast 10. polychromatic normoblast 11. lymphocyte
tjpzoom picture title

Toxoplasma gondii


Toxoplasma gondii infection is most often manifested in the central nervous system. Multiple abscesses that are ring-enhancing with CT scans can be seen. Older abscesses can organize, as shown here grossly in brain
tjpzoom picture title

normal adult kidney


239) In cross section, this normal adult kidney demonstrates the lighter outer cortex and the darker medulla, with the renal pyramids into which the collecting ducts coalesce and drain into the calyces and central pelvis
tjpzoom picture title

Simple renal cysts


307) Simple renal cysts, as seen here, can also be multiple, but they are never as numerous as with polycystic change, and they do not predispose to chronic renal failure or to neoplasia. Such simple cysts become more common as persons become older
tjpzoom picture title

Micronodular cirrhosis


Micronodular cirrhosis is seen along with moderate fatty change. Note the regenerative nodule surrounded by fibrous connective tissue extending between portal regions
tjpzoom picture title

urothelial carcinoma


This bladder was removed surgically from a male who had a long history of smoking. He had presented with hematuria. The opened bladder reveals masses of a neoplasm that histologically proved to be urothelial carcinoma (previously known as a transitional cell carcinoma). Urothelial carcinoma can arise anywhere in the urothelium lining the urinary tract from the urethra to the calyces, but is most common in bladder. Urothelial carcinoma is often multifocal and has a tendency to recur
tjpzoom picture title

dominant polycystic kidney disease


These markedly enlarged kidneys from an adult with dominant polycystic kidney disease (DPKD) show very large cysts that fill the kidneys. A transplanted normal kidney is also present here
tjpzoom picture title

primary biliary cirrhosis


This is a case of primary biliary cirrhosis, a rare autoimmune disease (mostly of middle-aged women) that is characterized by destruction of bile ductules within the triads of the liver. Antimitochondrial antibody can be detected in serum. Seen here in a portal tract is an intense chronic inflammatory infiltrate with loss of bile ductules. Micronodular cirrhosis ensues
tjpzoom picture title

Enterobius vermicularis female 40x egg


Enterobius vermicularis female
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


The colonies are surrounded by a wide zone of incomplete haemolysis caused by beta-toxin. The zone has a sharp margin
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: lobulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: The arrow indicates a segmented neutrophils. Other maturating form of granulopoiesis are also present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. neutrophil metamyelocyte 2. neutrophil myelocyte 3. plasmocyte 4. promyelocyte 5. promonocyte 7. polychromatic normoblast 8. basophilic normoblast 9. pycnotic normoblast 10. lymphocyte
tjpzoom picture title

Gram stain of Bacillus cereus


Large, Gram-positive rods in chains
tjpzoom picture title

congenital neuroblastoma of the right adrenal


This neonate had a congenital neuroblastoma of the right adrenal. This neoplasm (marked by the white arrow) is displacing the liver to the left of the body.
tjpzoom picture title

Escherichia coli


E. coli where there is no haemolytic zone around the colonies. Medium-sized, grey colonies
tjpzoom picture title

ANISOCYTOSIS


Definition: Simultaneous occurrence of microcytes, macrocytes and normocytes in blood. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Distinct anisopoikilocytosis. One megalocyte and numerous macro- and microcytes are present. Most cells are ovalocytes, also schistocytes are visible. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. megalocyte 2. macrocyte 3. microcyte 4. schistocyte
tjpzoom picture title

MATURE EOSINOPHIL


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pale, covered by granules Granularity: abundant eosinophilic (orange-red) Nucleus' shape: lobulated, semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 2 - 4 % marrow: < 2 % Comment: Mature eosinophil leucocyte with bi-lobulated nucleus and typical eosinophil granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. polychromatic normoblast 2. pycnotic normoblast 3. band neutrophil 4. neutrophil myelocyte 5. neutrophil metamyelocyte
tjpzoom picture title

MONOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, oval or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue Granularity: absent or a few, azurophilic, very fine granules Nucleus' shape: usually irregular Type of chromatin: coarse chromatin, clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate or low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 4 - 8 % marrow: < 2 % Comment: The arrow indicates a monocyte. Also numerous cells of the granulocytic series at different stages of maturation. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. promyelocyte 2. neutrophil myelocyte 3. neutrophil metamyelocyte 4. band neutrophil 5. segmented neutrophil 6. pycnotic normoblast 7. polychromatic normoblast 8. basophilic normoblast 9. lymphocyte 10. eosinophil
tjpzoom picture title

HYPOCHROMIA


Definition: Excessive central pallor in the erythrocyte, exceeding one third of its diameter. It is due to insufficient hemoglobinization. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Most cells show extremely large perinuclear halo (hypochromic cells), which account for more than one third of the cell diameter. Only a few cells are normocytes. Staining: MGG Magnification: x 500
tjpzoom picture title

Sepedonium 40x


Sepedonium
tjpzoom picture title

Entamoeba coli (T) 100


Entamoeba coli
tjpzoom picture title

MICROCYTE


Size of the cell: < 6 mm Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Most erythrocytes presented in the picture are microcytes (compare with the small lymphocyte). The degree of hemoglobinization is sufficient. Normal platelets and single ovalocytes are present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. microcyte 2. normocyte
tjpzoom picture title

PYCNOTIC (LATE) NORMOBLAST


Size of the cell: 8 - 12 mm Shape of the cell: round, often deformed by surrounding cells Colour of cytoplasm: pink or the same as in erythrocytes Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: dark, intense condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence blood: not visible marrow: 5 - 15 % Comment: The arrow points one of five clearly visible eosinophilic erythroblasts Staining: MGG Magnification: x 1000 1.pycnotic normoblast 2.polychromatic normoblast 3.myeloblast 4.promonocyte 5.segmented neutrophil 6.eosinophil 7.band neutrophil 8.neutrophil myelocyte
tjpzoom picture title

Vivax 100x Schizonte


Vivax 100x Schizonte
tjpzoom picture title

anti-Borrelia afzelii


Autoantibodies against Borrelia afzelii, VlsE (top), Borrelia burgdorferi and OspC bottom
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: SUDAN BLACK B REACTION


Reaction product: green or green- black granules, where the lipids are present. Occurrence: Neutrophils: positive reaction from the stage of promyelocyte or myeloblast to segmented neutrophils Basophils: variable reaction, positive or negative Eosinophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocytes: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain lipids Staining: Sheehan & Storey method Comment: Most cells show positive Sudan reaction. These are the granulocytes or the monocytes. Magnification: x 500
tjpzoom picture title

PROMYELOCYTE


Size of the cell: 15 - 30 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue, with distinct halo Granularity: thick, azurophilic abundant or very abundant Nucleus' shape: oval Type of chromatin: start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate, low or very low Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1-2. Sometimes not visible. Occurrence: blood: not present marrow: < 5 % Comment: Promyelocyte is seen in the centre of the field. Besides two late myeloblasts, two metamyelocytes, three bands and segmented form of neutrophils, eight erythroblasts and a lymphocyte. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. promyelocyte 2. neutrophil myelocyte 3.segmented neutrophil 4. band neutrophil 5. intermediate erythroblast 6. late erythroblast
tjpzoom picture title

Cryptococcus neoformans 100x


Cryptococcus neoformans
tjpzoom picture title

chronic obstruction and pyelonephritis


There is scarring of this kidney from chronic obstruction and pyelonephritis. The renal pelvis is markedly dilated, but the ureter is not, indicating that the point of obstruction is the ureteropelvic junction
tjpzoom picture title

MONOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, oval or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue Granularity: absent or a few, azurophilic, very fine granules Nucleus' shape: usually irregular Type of chromatin: coarse chromatin, clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate or low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 4 - 8 % marrow: < 2 % Comment: Monocyte with moderate nucleus-cytoplasmic ratio, intense basophilic staining cytoplasm in some spots and marbled structure of cytoplasm. Numerous platelets with normal granulation. Staining: MGG Magnification: x 1000
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

LDL, نامحلولند, آپاتیت, INR, مهارکننده‌های, سختی کار شاغلان آزمایشگاهی, هماگلوتیناسیون, دستگاه تمام اتوماتيك, ناخن طبیعی صاف, هورمونهای, پژوهشگر, نمونه, ائوزینوفیل, نامپلاسمودسماتا, كلستريديوم, BOHB, پليمريزاسيون, Citation, گونوره, وارفارين, انتروتوکسوژنيک, واکوئل, پروتئینelF4F, ویتامین, گلوبول, ارتومیسکو, شخصیت های آزمایشگاهی, ویروسی, پلیمری, Golpo, تشخیص باروری, مادران, دیفتری, كیلوكالری, آنزيم‌هاي, سلول های بنیادین, مسواک زدن , میکروسکوپ, فقر آهن, گرانول, فوزاریوم مونیلیفرم, میلوما, MCH, falciparum, ویروس, ميكروسكوپي, بلاتینگ, نوترن بلارت, گواتر مولتی ندولر, پاپ, هیدروژن, رشته دکترای حرفه ای پزشکی, گلیسریدمیک, آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا, پلي‌مراز, Персиски, میوکارد, шығанағы, C-Peptide, میکروارگانیسم, واﮐﺴــﻦﻫــﺎي, هورمون‌ها, توکسیک, آئروژينوزا, گياه, Sartorius, پاتولوژيست, آزمايش, سایکولوژیک, مدفوعی,