گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

necrosis and collapse of liver lobules


Grossly, there are areas of necrosis and collapse of liver lobules seen here as ill-defined areas that are pale yellow. Such necrosis occurs with hepatitis
tjpzoom picture title

HYPOCHROMIA


Definition: Excessive central pallor in the erythrocyte, exceeding one third of its diameter. It is due to insufficient hemoglobinization. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Considerable hypochromia, only three cells are normocytes; moreover microcytosis and numerous ovalocytes are present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Calcium Carbonate


Calcium carbonate crystals usually appear as large yellow-brown or colorless spheroids with radial striations. They can also be seen as smaller crystals with round, ovoid, or dumbbell shapes. These crystals are common in the urine of normal horses, rabbits, guinea pigs and goats. They have not been observed in canine or feline urines.
tjpzoom picture title

chronic hepatic passive congestion


If chronic hepatic passive congestion continues for a long time, a condition called "cardiac cirrhosis" may develop in which there is fibrosis bridging between central zonal regions, as shown below, so that the portal tracts appear to be in the center of the reorganized lobule. This process is best termed "cardiac sclerosis" because, unlike a true cirrhosis, there is minimal nodular regeneration
tjpzoom picture title

Cercaria 10x


Cercaria 10x
tjpzoom picture title

medullary carcinoma of thyroid


At the center and to the right is a medullary carcinoma of thyroid. At the far right is pink hyaline material with the appearance of amyloid. These neoplasms are derived from the thyroid "C" cells and, therefore, have neuroendocrine features such as secretion of calcitonin
tjpzoom picture title

Uterus


This uterus has been opened anteriorly through cervix and into the endometrial cavity. High in the fundus and projecting into the endometrial cavity is a small endometrial polyp. Such benign polyps may cause uterine bleeding.
tjpzoom picture title

Aerococcus viridans - tetrads


Gram-positive cocci. In young cultures in broth media tetrads are readily formed. The cells are smaller than staphylococci
tjpzoom picture title

Corynebacterium renale


Small to medium sized yellowish colonies General characteristics: Gram-positive, pleomorphic rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars fermentatively. Non-motile
tjpzoom picture title

autosomal recessive polycystic kidney disease


Here is a cut section of a kidney with autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Note that the cysts are fairly small but uniformly distributed throughout the parenchyma so that the disease is usually symmetrical in appearance, with both kidneys markedly enlarged. The recurrence risk for this disease is, of course, 25% because of the autosomal recessive inheritance pattern. Affected babies usually do not survive long. This disorder is linked to an abnormal fibrocystin protein produced by the PKHD1 gene
tjpzoom picture title

ERYTHROBLASTS IN THE BLOOD


Definition: Cells with dark, condensed nucleus, morphology like in the bone marrow Occurrence in blood: normally not present. Present only in the blood of newborn children. Comment: Polychromatophilic erythroblast in the blood. Also many granulesless platelets and not much expressed anisocytosis of erythrocytes, which are difficult to assess correctly in this picture Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Hemochromatosis


A Prussian blue iron stain demonstrates the blue granules of hemosiderin in hepatocytes and Kupffer cells. Hemochromatosis can be primary (the cause is probably an autosomal recessive genetic disease) or secondary (excess iron intake or absorption, liver disease, or numerous transfusions). Hemochromatosis leads to bronze pigmentation of skin, diabetes mellitus (from pancreatic involvement), and cardiac arrhythmias (from myocardial involvement)
tjpzoom picture title

renal cell carcinoma is very large


This renal cell carcinoma is very large, as indicated by the 15 cm ruler. A portion of normal kidney protrudes at the lower center. This patient was a physician himself and just didn't have any early symptoms
tjpzoom picture title

MEGALOCYTE


Size of the cell: > 12 mm Occurrence in blood: < 2 % of erythrocytes in normal blood Comment: Megalocyte is indicated by the arrow. Considerable anisocytosis of erythrocytes (compare with the lymphocyte). Numerous ovalocytes and two schistocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. macrocyte 2. microcyte 3. elliptocyte 4. schistocyte
tjpzoom picture title

MICROCYTE


Size of the cell: < 6 mm Occurrence: in blood :< 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: In the picture the visible erythrocytes are microcytes and their diameters are much smaller than the diameters of the small lymphocyte (its diameter is 10-12 mm). The erythrocytes are hypochromic. Besides, normal platelets are present. Staining: MGG Magnification: x 500
tjpzoom picture title

Gram stain of Fusobacterium necrophorum A


Weakly stained rods. Some of the cells have a filamentous form
tjpzoom picture title

C.albicans 10x


C. albicans
tjpzoom picture title

type II diabetes mellitus


This islet of Langerhans demonstrates pink hyalinization (with deposition of amyloid) in many of the islet cells. This change is common in the islets of patients with type II diabetes mellitus.
tjpzoom picture title

Fasciola hepatica 10x sporocyst


Fasciola hepatica
tjpzoom picture title

T.schoenleinii 40x


T.schoenleinii
tjpzoom picture title

Cervical squamous cell carcinoma


Here is another cervical squamous cell carcinoma. Note the IUD string protruding from the cervix. This implies that someone could have done a Pap smear when it was inserted. There is a natural history of progression of dysplasia to carcinoma, so don't leave dysplasias alone.
tjpzoom picture title

T.mentagrophytes 40x. hair


T.mentagrophytes 40x. hair
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - VACUOLISATION


Occurrence: normal mature neutrophil leucocytes may contain single small vacuoles in cytoplasm Comment: Distinct vacuoles changes in the neutrophilic leucocytes. Two target cells and one ovalocyte are present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

PROERYTHROBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue with perinuclear halo Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: coarse grained Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: hardly visible, relatively large, staining like surrounding chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: The arrow indicates the proerythroblast. Also, there are nine maturing erythroblasts and two plasmocytes, which should be differentiate with basophilic erythroblasts. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. pycnotic normoblast 4. plasmocyte 5. eosinophil 6. promyelocyte 7. neutrophil metamyelocyte
tjpzoom picture title

hepatocellular carcinoma


Note that this hepatocellular carcinoma is composed of liver cords that are much wider than the normal liver plate that is two cells thick. There is no discernable normal lobular architecture, though vascular structures are present
tjpzoom picture title

urothelial carcinoma


At medium power, the urothelial carcinoma does resemble urothelium, but the thickness is much greater than normal urothelium, and the neoplastic cells show more pleomorphism
tjpzoom picture title

HOWELL-JOLLY BODIES


Definition: Round chromatin fragments remaining in the cytoplasm of mature erythrocyte, resulting from abnormal division of erythroblast. Occurrence in blood: normally not present Comment: Polychromatophilic erythrocytes with two Howell-Jolly bodies. Besides, anisocytosis of erythrocytes. There is another polychromatophilic erythrocyte above. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Dipylidium caninum 4x


Dipylidium caninum 4x
tjpzoom picture title

loboules of liver


Liver is divided histologically into lobules. The center of the lobule is the central vein. At the periphery of the lobule are portal triads. Functionally, the liver can be divided into three zones, based upon oxygen supply. Zone 1 encircles the portal tracts where the oxygenated blood from hepatic arteries enters. Zone 3 is located around central veins, where oxygenation is poor. Zone 2 is located in between.
tjpzoom picture title

EOSINOPHILIC PROMYELOCYTES


Size of the cell: 15 - 30 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue with distinct halo, covered by eosinophilic granules Granularity: very abundant, particularly eosinophilic granules; sometimes azurophilic granules are visible. Nucleus' shape: oval Type of chromatin: start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1-2, sometimes undiscernible Occurrence blood: not present marrow: < 1 % Comment: Very immature cell of eosinophilic lineage (early promyelocyte) with two types of granules is present in the centre of the picture. Besides, promyelocytes, early neutrophilic myelocytes, bands and a segmented neutrophil, lymphocyte and erythroblasts. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. eosinophilic promyelocyte 2. promyelocyte 3. early neutrophilic myelocyte 4. band neutrophil 5. segmented neutrophil 6. intermediate erythroblast 7. late erythroblast
tjpzoom picture title

large renal calculus (stone)


There was a large renal calculus (stone) that obstructed the calyces of the lower pole of this kidney, leading to a focal hydronephrosis (dilation of the collecting system). The stasis from the obstruction and dilation led to infection. The infection with inflammation is characterized by the pale yellowish-tan areas next to the dilated calyces with hyperemic mucosal surfaces. The upper pole is normal and shows good corticomedullary demarcations
tjpzoom picture title

Endometrial adenocarcinoma


The endometrial adenocarcinoma is present on the lumenal surface of this cross section of uterus. Note that the neoplasm is superficially invasive. The cervix is at the right.
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


Medium-sized, raised, glistening colonies. The colonies are pigmented, the colour varying from grey-white to yellow or orange
tjpzoom picture title

Echinococcus granulosusn 10x


Echinococcus granulosusn
tjpzoom picture title

CABOT'S RINGS


Definition: Loop shaped or "8"- shaped occlusion found in erythrocytes during failure of erythropoiesis. The occlusion is probably formed from part of a mitotic spindle. Occurrence in blood: normally not present Comment: Cabot’s ring is indicated by the arrow. Also anisocytosis of erythrocytes and presence of ovalocytes and schistocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

فقرآهن, مخمر, تری گلیسرید, ویروسها, Zn+2, استراز, مولتیپل, علوم ازمایشگاهی, پروتودهی, macrophages, سیتو, مادر, تست آزمایشگاهی, ایزوآنزیم, تومورهای, سبوم و سلول های مرده, تسکین سرفه و گلودرد, RBC های حساس شده در داخل بدن, کتاب دکتر محمدی, نایروویروس, ورزش‌کردن, نایکوکارد, مکمل‌ها, گلبولین, نوکلئیک, گرانول, ميلوسيتي, ميكروارگانيسم, فسفاتاز(ALP), هموگلوبین, موم, بیماری کوشینگ, رشته هاي ريبوزومي, گرانولر, گلوکومترهایی, انواع لوسمی‌های حاد, مولکول‌های آر.ان‌.ای, هورمون شناسی, کواگولاز, هیالن, هموگلوبین, ریکامبینیت, اوروبیلوژن, سونوگرافی, هایپوگلیسمی, Urine, سلول های عادی, سیلیوم, کلنیهای Synechocystis, عروق قلبی, محیط CIN Agar, میکرون, تومورمارکر, CpG, ايزوتوپ, نوتروفیل, آپولو, EBNA, ماکرومترتا, واحد کنترل کیفی فاسکو, سلولزی, دیابت و استرس اکسیداتیو, رپلیکاسیون, ميكروبها, روش های غربالگری, پیلوری, همولیز, میکروب, نانوداروی, serotypes,