گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Leiomyosarcoma


This is a leiomyosarcoma protruding from myometrium into the endometrial cavity of this uterus that has been opened laterally so that the halves of the cervix appear at right and left. Fallopian tubes and ovaries project from top and bottom. The irregular nature of this mass suggests that is not just an ordinary leiomyoma.
tjpzoom picture title

hepatic adenoma


The cut surface of the liver reveals the hepatic adenoma. Note how well circumscribed it is. The remaining liver is a pale yellow brown because of fatty change from chronic alcoholism
tjpzoom picture title

PLATELET


Size of the cell: 1 - 4 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell. Decrease or disappearance of granules in platelets is a morphological anomaly Nucleus: not present Comment: Giant platelet considerably degranulated. Besides, anisocytosis of platelets. There is a neutrophil leucocyte containing small vacuoles. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Bordetella bronchiseptica


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. There is a zone of beta-haemolysis under the colonies. This can only be seen if a colony is removed from the surface of the agar
tjpzoom picture title

PYCNOTIC (LATE) NORMOBLAST


Size of the cell: 8 - 12 mm Shape of the cell: round, often deformed by surrounding cells Colour of cytoplasm: pink or the same as in erythrocytes Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: dark, intense condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence blood: not visible marrow: 5 - 15 % Comment: The arrow points one of five clearly visible eosinophilic erythroblasts Staining: MGG Magnification: x 1000 1.pycnotic normoblast 2.polychromatic normoblast 3.myeloblast 4.promonocyte 5.segmented neutrophil 6.eosinophil 7.band neutrophil 8.neutrophil myelocyte
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high or relatively high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Myeloblast containing abundant primary azurophilic granularity, however, without formed perinucler zone (typical for promyelocytes) In the picture there is one more cell at the same stage of maturation and two promyelocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. promyelocyte 3. neutrophil metamyelocyte 4. band neutrophil 5. segmented neutrophil 6. plasmocyte 7. eosinophil 8. pycnotic normoblast 9. lymphocyte
tjpzoom picture title

Wilms tumor


This is a Wilms tumor that is composed microscopically of nests and sheets of dark blue cells at the left with compressed normal renal parenchyma at the right
tjpzoom picture title

Arcanobacterium pyogenes


Blood Agar plate which has been incubated with 5% carbondioxide for 24 hours. Small, grey-white, convex colonies. Previous names: Corynebacterium pyogenes, Actinomyces pyogenes. General characteristics: Gram-positive. Catalase-negative. Non-motile. Attacks sugars by fermentation, but the reaction is weak
tjpzoom picture title

Hyaline casts


Hyaline casts, which appear very pale and slightly refractile, are common findings in urine
tjpzoom picture title

Trichomycosis axillaris 10x


Trichomycosis axillaris
tjpzoom picture title

Powder burns


Grossly, in areas of endometriosis the blood is darker and gives the small foci of endometriosis the gross appearance of "powder burns". Small foci are seen here just under the serosa of the posterior uterus in the pouch of Douglas. Such areas of endometriosis can be seen and obliterated by cauterization via laparoscopy.
tjpzoom picture title

Neoplastic squamous cells


At high magnification, nests of neoplastic squamous cells are invaded through a chronically inflamed stroma. This cancer is well- differentiated, as evidenced by keratin pearls. However, most cervical squamous carcinomas are non-keratinizing.
tjpzoom picture title

chronic hepatic passive congestion


If chronic hepatic passive congestion continues for a long time, a condition called "cardiac cirrhosis" may develop in which there is fibrosis bridging between central zonal regions, as shown below, so that the portal tracts appear to be in the center of the reorganized lobule. This process is best termed "cardiac sclerosis" because, unlike a true cirrhosis, there is minimal nodular regeneration
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


The form of Bacillus cereus colonies varies depending on strain. Generally large colonies with a dull or frost-glass surface and undulate margin. General characteristics: Gram-positive, spore-forming rods. Catalase-positive. Normally motile, although often slow. Attacks glucose by fermentation
tjpzoom picture title

benign leiomyoma


38) Here is the microscopic appearance of a benign leiomyoma. Normal myometrium is at the left, and the neoplasm is well-differentiated so that the leiomyoma at the right hardly appears different. Bundles of smooth muscle are interlacing in the tumor mass.
tjpzoom picture title

MACROPHAGE


Size of the cell: 15 - 45 m Shape of the cell: oval, round or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue, clear Granularity: heterogenous in number and character Nucleus' shape: oval, round or irregular Type of chromatin: coarse Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: no present marrow: structural elements of marrow Comment: A macrophage in the centre of the field. Besides, there are numerous erythroblasts at different stage of maturation, blast forms, monocyte, band neutrophil and lymphocyte. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Gram stain of Escherichia coli


: Gram-negative rods with parallel sides and rounded ends
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


Pap staining of fluid obtained from bronchoalveolar lavage, bronchial washing, or sputum may reveal a characteristic "foamy body" seen here, which represents the alveolar exudate in Pneumocystis carinii infection
tjpzoom picture title

Clostridium sporogenes


Small to medium sized flat colonies with a raised yellow-grey centre and a flattened periphery ("Medusa head" colony). The colonies are opaque with a matt surface and are adherent to the agar. Clostridium sporogenes is proteolytic and associated with a foul odour. This culture has been incubated anaerobically General characteristics: Gram-positive, large, spore-forming rods. Catalase-negative. Obligately anaerobic. Motile
tjpzoom picture title

Acinetobacter calcoaceticus


Small, grey, smooth colonies that cause no alteration of the blood. This culture has been incubated at 30°C. General characteristics: Gram-negative. Catalase-positive and oxidase-negative. Non-motile (akinetos means unable to move). Attacks sugars by oxidation or not at all. Optimum temperature for growth is 20-30°C. Part of the aerobic psychrotropic spoilage flora of raw foods
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


Large, irregular colonies
tjpzoom picture title

PLATELET


Size of the cell: 1 - 4 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell. Decrease or disappearance of granules in platelets is a morphological anomaly Nucleus: not present Comment: Single, giant platelet prominently degranulated with granulation concentrated in one pole of the cell. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: One myeloblast and two more mature neutrophilic cells (myelocyte and band neutrophil leucocyte) are seen. Platelets with small number of granules. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. neutrophil myelocyte 3. band neutrophil
tjpzoom picture title

Taenia saginata mature 4x


Taenia saginata mature
tjpzoom picture title

HOWELL-JOLLY BODIES


Definition: Round chromatin fragments remaining in the cytoplasm of mature erythrocyte, resulting from abnormal division of erythroblast. Occurrence in blood: normally not present Comment: Polychromatophilic erythrocytes with two Howell-Jolly bodies. Besides, anisocytosis of erythrocytes. There is another polychromatophilic erythrocyte above. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Erythrasma 100x


Erythrasma
tjpzoom picture title

Allescheria boydii 40x


Allescheria boydii
tjpzoom picture title

Sclerotic body in chromomycosis (Fumogoid cell) 100x


Sclerotic body in chromomycosis (Fumogoid cell)
tjpzoom picture title

craniopharyngioma


A craniopharyngioma is seen here at medium and high power. It is derived from remnants of Rathke's pouch and forms an expanding mass arising in the sella turcica that erodes bone and infiltrates into surrounding structures. They are difficult to eradicate, even though they are composed of histologically appearing squamoid and columnar epithelium lining cystic spaces filled with oily fluid.
tjpzoom picture title

T.schoenleinii 40x


T.schoenleinii
tjpzoom picture title

BASOPHILIC (EARLY) NORMOBLAST


Size of the cell: 13-18 mm Shape of the cell: round, sometimes deformed by surrounding cells Colour of cytoplasm: dark blue Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: dark, start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: not visible Occurrence blood: not present marrow: 1 - 7 % Comment: The early basophilic erythroblast, which chromatin begins to show the first signs of maturation and cytoplasm does not contain visible perinuclear halo. Besides that, nine other erythroblasts at different stages of maturation are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. polychromatic normoblast 2. pycnotic normoblast 3. neutrophil myelocyte 4. neutrophil metamyelocyte 5. band neutrophil 6. lymphocyte 7. megakaryoblast 8. eosinophil
tjpzoom picture title

Alcaligenes faecalis


Gram-negative rods, usually occurring singly. Motile by peritrichous flagella
tjpzoom picture title

Dermatophilus congolensis


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. A beta-hemolytic zone is seen around the colonies
tjpzoom picture title

Phase contrast – spore of Clostridium sporogenes


Large rods with oval, subterminal spores. These distend the cell, which is easily seen during development of the forespore
tjpzoom picture title

Herpes simplex virus


Herpes simplex virus, seen here in the esophagus, infects the squamous epithelium and manifests with multinucleated cells and inclusions
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مکمل‌های, فلور طبیعی دستگاه معدی, عدم رعایت بهداشت دهان, کراتینین, نمک, همولیزین, ویال, گلبولین, سلامت قلب و عروق, تری گلیسیرید, ریجنت, Toxoplasma gondii infection, کمپلمان, ﮐﻮﻧﮋوﮔﻪ, دستگاه آزمایشگاهی کمیلونسانس, Urine, روغن زیتون, CDC, پروپاقرص, اندكس mcv, آندرولوژی, BILIRUBIN, آنتی‌ژنهای, رتینوپاتی, DocuSign, مگالوبلاستی, viruses, گلوبین, تخمدان‌های, گرانول, میکروگرانشی, كشت, گرمسیری, متوسط, تغييرات ژنتيكي , آروماتیک, بیماری های قلبی, سانترومری, آئروژینوزا, آنتی‌اکسیدان‌های, گلبول, تومورهای روده, ISO15189, دوز بالای آمفوتریسین, محافظت, Phosphorus, phoenicis, تب کریمه کنگو, واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن, گلبول, سلول‌های بدخیم, واکسن, اتوآگلوتیناسیون, Bacteria, هموگلوبین, ناشتایی, دكونژستان‌هاي, بیماری سرماخوردگی, پليمريزاسيون, ديابت, دور پیاز ناخن, کارشناسان, هپارین, استروئيدي, Chediak-Higashi, ANA, آگرانولوسیتوز, آنتی‌بادی‌های, گليكوزيله, کورتیکواستروئید,