گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Histoplasma capsulatum


Histoplasma capsulatum may lead to formation of visible granulomas, but they are often small, as shown here in the liver. More often, involvement is diffuse, leading only to organomegaly
tjpzoom picture title

Positive pregnancy test


A positive pregnancy test (presence of human chorionic gonadotropin), ultrasound, and culdocentesis with presence of blood are helpful in making the diagnosis of ectopic pregnancy. Seen here is tubal epithelium at the right, with rupture site and chorionic villi at the lower left.
tjpzoom picture title

xanthogranulomatous pyelonephritis


The microscopic appearance of xanthogranulomatous pyelonephritis shows many pale to foamy macrophages from breakdown of renal parenchyma with ongoing inflammation
tjpzoom picture title

Hymenolepis nana worm 10x


Hymenolepis nana worm
tjpzoom picture title

T. rubrum


T. rubrum
tjpzoom picture title

PROERYTHROBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue with perinuclear halo Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: coarse grained Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: hardly visible, relatively large, staining like surrounding chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: The arrow indicates the proerythroblast. Also, there are nine maturing erythroblasts and two plasmocytes, which should be differentiate with basophilic erythroblasts. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. pycnotic normoblast 4. plasmocyte 5. eosinophil 6. promyelocyte 7. neutrophil metamyelocyte
tjpzoom picture title

Gram Stain of Corynebacterium pseudotuberculosis


Gram-positive rods that stain irregularly
tjpzoom picture title

large adrenal cortical carcinoma


This is a large adrenal cortical carcinoma which is displacing the left kidney downward. Such neoplasms are usually functional (secreting corticosteroids or sex steroids). They have a poor prognosis.
tjpzoom picture title

Vulvar epithelium dysplasia


Dysplasias may also involve the vulvar epithelium, seen here at the right with overlying hyperkeratosis (producing an area of leukoplakia), with more normal (but atrophic) keratinizing squamous epithelium at the left. Most cases of vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) do not progress to invasive cancer. Many are multicentric, and some occur in association with cervical or vaginal carcinoma.
tjpzoom picture title

NORMOCYTE


Size of the cell: 6 - 9 mm Shape of the cell: round Colour of cytoplasm: pink or grey Granularity: none Occurrence in blood: > 90 % of erythrocytes in normal blood Comment: The picture shows normal erythrocytes seen at the correct part of the slide. Only a few erythrocytes overlap, but in all other cells there are distinct central halos. Staining: MGG Magnification: x 500
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - PELGER-HUET ANOMALY


Nucleus shape: All segmented neutrophils have stabforms or bisegmented nucleous. This anomaly occurs also in eosinophilic leucocytes. The anomaly is of no clinical relevance. The neutrophil leucocyte has normal function. Comment: In the inherited Pelger-Huet anomaly the nuclei of all granulocytes can divide only once, giving bi-segmented forms. The cell below probably has a bilobulated nucleous, too. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

infarcts of the liver


At the right are seen several infarcts of the liver. Infarcts are uncommon because the liver has two blood supplies-portal venous system and hepatic arterial system. The infarcts seen here are yellow, with geographic borders and surrounding hyperemia. About half of liver infarcts occur with arteritis, and the remaining half are due to a variety of causes
tjpzoom picture title

anti-mitochondrial antibody


This immunofluorescence pattern is positive for anti-mitochondrial antibody (AMA) which has an association with primary biliary cirrhosis. The tissue substrate for this test is renal parenchyma, and the tubule cells have lots of mitochondria, which stain bright green
tjpzoom picture title

T .mentagrophytes 40 x


T .mentagrophytes
tjpzoom picture title

Staphylococcus epidermidis


Staphylococcus epidermidis gram-positive cocci usually in bunches, but not always. Note that you cannot distinguish the staphylococci by the Gram stain.
tjpzoom picture title

autosomal recessive polycystic kidney disease


Here is a cut section of a kidney with autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Note that the cysts are fairly small but uniformly distributed throughout the parenchyma so that the disease is usually symmetrical in appearance, with both kidneys markedly enlarged. The recurrence risk for this disease is, of course, 25% because of the autosomal recessive inheritance pattern. Affected babies usually do not survive long. This disorder is linked to an abnormal fibrocystin protein produced by the PKHD1 gene
tjpzoom picture title

neoplastic cells of the pheochromocytoma


By electron microscopy, the neoplastic cells of the pheochromocytoma contain neurosecretory granules. It is these granules that contain the catecholamines. The granules seen here appear as small black round objects in the cytoplasm of the cell. The cell nucleus is at the upper left.
tjpzoom picture title

adrenals with meningococcemia


This is the microscopic appearance of the adrenals with meningococcemia. There is marked hemorrhagic necrosis with acute adrenal insufficiency.
tjpzoom picture title

Hydatid sand 10x


Hydatid sand
tjpzoom picture title

Multicystic renal dysplasia


Multicystic renal dysplasia
tjpzoom picture title

"spikes" seen with membranous glomerulonephritis


A silver stain of the glomerulus highlights the proteinaceous basement membranes in black. There are characteristic "spikes" seen with membranous glomerulonephritis seen here in which the black basement membrane material appears as projections around the capillary loops
tjpzoom picture title

LACRYMOCYTE


Definition: Erythrocyte with a tear-drop shape. The central pallor shall be seen. (the cells are different from pseudolacrymocytes, which have pinched cytoplasm on one of the poles.These cells are observed excessively at the thin parts of the blood film. Occurrence in blood: normally not present Comment: In the picture three lacrymocytes are seen. Besides, ovalocytes and anisocytosis are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000 1.lacrymocyte 2.elliptocyte
tjpzoom picture title

multiple microabscesses


The surfaces of both kidneys demonstrate multiple microabscesses from hematogenous spread of a bacterial infection. The microabscesses have yellow centers and prominent hyperemic borders
tjpzoom picture title

T .mentagrophytes 40 x


T .mentagrophytes
tjpzoom picture title

hepatic fatty change


This is the histologic appearance of hepatic fatty change. The lipid accumulates in the hepatocytes as vacuoles. These vacuoles have a clear appearance with H&E staining. The most common cause of fatty change in developed nations is alcoholism. In developing nations, kwashiorkor in children is another cause. Diabetes mellitus, obesity, and severe gastrointestinal malabsorption are additional causes
tjpzoom picture title

Cervical squamous cell carcinoma


This is a larger cervical squamous cell carcinoma which spread to the vagina. A total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oopherectomy (TAH-BSO) was performed.
tjpzoom picture title

Clostridium sporogenes


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. The colonies are surrounded by a beta-haemolytic zone
tjpzoom picture title

type II diabetes mellitus


This islet of Langerhans demonstrates pink hyalinization (with deposition of amyloid) in many of the islet cells. This change is common in the islets of patients with type II diabetes mellitus.
tjpzoom picture title

adrenal cortical adenoma


Microscopically, the adrenal cortical adenoma at the right resembles normal adrenal fasciculata. The capsule is at the left. There may be some cellular pleomorphism.
tjpzoom picture title

pheochromocytoma


Microscopically, a pheochromocytoma is composed of large cells that are pink to mauve and arranged in nests with capillaries in between. Remember 10% when you think of a pheochromocytoma: 10% are bilateral, 10% are in children, 10% are malignant.
tjpzoom picture title

Calcium Oxalate Monohydrate


Calcium oxalate monohydrate crystals vary in size and may have a spindle, oval, or dumbbell shape. Most commonly, they appear as flat, elongated, six-sided crystals ("fence pickets") such as shown to the right. The arrow in the photo indicates a "daughter" crystal forming on the face of a larger underlying crystal. We have not observed this form of calcium oxalate crystals in urine of normal dogs and cats, and believe their presence is virtually always associated with ethylene glycol intoxication.
tjpzoom picture title

Overgrowth of Microbes


Specimens mailed to laboratories without refrigeration or preservatives are subject to overgrowth of microbes, whether contaminants or pathogens. Shown here is a dense mat of fungal hyphae which was seen in a sediment prep of a canine urine specimen which had been several days in transit. Since fungal infection of the urinary tract in dogs is quite uncommon, the odds are that this represents overgrowth of contaminants. Bacteria, whether pathogens or contaminants, also can multiply when analysis is delayed. This often clouds the interpretation of both sediment examination and culture results. Refrigeration is perhaps the best all-around method for preserving a specimen. Some laboratories also suggest specific transport media or swabs when sending a specimen for culture.
tjpzoom picture title

Lymphocytes in peripheral blood


Size of the cell: 10 - 15 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue Granularity: not present Nucleus' shape: round or slightly oval Type of chromatin: homogenous, condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: high or very high Nucleoli: invisible, sometimes hardly visible, small, single nucleous Occurrence: blood: 25 - 40 % marrow: 5 - 20 % Comment: Typical small lymphocyte in blood. Also a single schistocyte. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

EOSINOPHILIC PROMYELOCYTES


Size of the cell: 15 - 30 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue with distinct halo, covered by eosinophilic granules Granularity: very abundant, particularly eosinophilic granules; sometimes azurophilic granules are visible. Nucleus' shape: oval Type of chromatin: start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1-2, sometimes undiscernible Occurrence blood: not present marrow: < 1 % Comment: Eosinophil promyelocyte with numerous eosinophil granules covering cytoplasm. Halo is seen in perinuclear region. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. lymphocyte 4. myeloblast 5. band neutrophil 6. proerythroblast 7. plasmocyte 8. pycnotic normoblast 9. eosinophil myelocyte
tjpzoom picture title

extrahepatic biliary atresia


Microscopically, extrahepatic biliary atresia leads to this appearance in the liver, with numerous brown-green bile plugs, bile duct proliferation (seen at lower center), and extensive fibrosis. If a large enough bile duct can be found to anastomose and provide bile drainage, then surgery can be curative
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت فاسکو محفوظ است © 2015

گوارشی, تخمدانها, گوجه‌فرنگی, نوکلئوتیدهای, متخصصان علوم ‌آزمایشگاهی, ديابت, ویروس, نسخه‌برداري, الیگونوکلئوتید, متخصصین, کاهش اوره, گروه بندی سایر گروههای خونی, کاروتنوئیدها, دگزامتازون, روش لاتكس, هپاتوما, کالیفرنی, هماتولوژی, میکروسکوپ, هلیکوباکتر, سپتيك, yeast, هپاتیت, سلول‌های مغزی, کلاسيک, ژن, لومینسانس, لوسمي, دستکش برای تایپ, مینرالوکورتیکوئید, کنژوگاسیون, ترانسپوزنها, لگاریتمی, توكسوپلاسموز, گلومرولي, نفرون, اپتلیال, ویسکوزیته, هموگلوبين, لوسین, هیستامین, كلرامفنيكل, كست, جراحی, مایعاتی, الكالن, Fermentas, هيدروليتيك, منوکلنال, مشاورهٔ وراثت‌شناسى (ژنتيک), لوزالمعده, بارتونلا, پپتین‌ها, pseudocyst, ‏MAMA-PCR‏, ویروسها, پروستات, باکتری‌ها, وسترن, G6PD: مخفف و مختصر شده براي glucose 6 phosphate dehydrogenase, کیت, میکرون, چای لیمو, نوتروفیلهایی, T3-Uptake, گلوکوزینولات, باکتریال, هیدروژن, لیسانس, سيفليس,