گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Acinetobacter calcoaceticus


Older culture of Acinetobacter calcoaceticus, where the cells now have a coccal morphology. Older cultures may also be Gram-positive
tjpzoom picture title

T.schoenleinii 40x


T.schoenleinii
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: lobulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: Three-lobulated segmented neutrophil leucocyte with fine neutrophil granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Allescheria boydii 40x


Allescheria boydii
tjpzoom picture title

normal term infant kidneys


These are normal term infant kidneys. Note the presence of fetal lobulations and the smooth cortical surfaces with some attached adipose tissue
tjpzoom picture title

glomerulus with epithelial crescents


341) Here is another glomerulus with epithelial crescents squashing the glomerular tufts from all sides. RPGN may be idiopathic or may result from SLE, post-infectious GN (as in some cases of post-infectious GN), from various types of vasculitis, and from Goodpasture syndrome
tjpzoom picture title

Trypanosoma 100x


Trypanosoma
tjpzoom picture title

Clostridium sporogenes


Small to medium sized flat colonies with a raised yellow-grey centre and a flattened periphery ("Medusa head" colony). The colonies are opaque with a matt surface and are adherent to the agar. Clostridium sporogenes is proteolytic and associated with a foul odour. This culture has been incubated anaerobically General characteristics: Gram-positive, large, spore-forming rods. Catalase-negative. Obligately anaerobic. Motile
tjpzoom picture title

small platelet-fibrin


A small platelet-fibrin thrombus is seen in a glomerular capillary above the arrow. This occurred in a patient with thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). This rare coagulopathy mainly affects kidneys, heart, and brain with small arteriolar thrombi. Acute renal failure can occur. The classic pentad of fever, acute renal failure, neurologic changes, thrombocytopenia, and microangiopathic hemolytic anemia is often present. TTP results from a congenital or more often acquired defect in the ADAMTS-13 metalloproteinase enzyme that cleaves vonWillebrand factor (vWF) multimers, and the large multimers lead to abnormal platelet aggregation. TTP overlaps with hemolytic uremic syndrome (HUS) that may be precipitated by verotoxins from such organisms as E. coli (type O157:H7) that cause endothelial injury
tjpzoom picture title

Malassezia furfur 40x


Malassezia furfur
tjpzoom picture title

T.Schoenleinii 40x


T.Schoenleinii
tjpzoom picture title

Chocolate cyst


This is a section through an enlarnged 12 cm ovary to demonstrate a cystic cavity filled with old blood typical for endometriosis with formation of an endometriotic, or "chocolate", cyst. The hemorrhage from endometriosis into the ovary may give rise to a large "chocolate cyst" so named because the old blood in the cystic space formed by the hemorrhage is broken down to produce much hemosiderin and a brown to black color.
tjpzoom picture title

LACRYMOCYTE


Definition: Erythrocyte with a tear-drop shape. The central pallor shall be seen (the cells are different from pseudolacrymocytes, which have pinched cytoplasm on one of the poles.These cells are observed excessively at the thin parts of the blood film). Occurrence in blood: normally not present Comment: The arrow points a single lacrymocyte. Also numerous ovalocytes and normal plateles are present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Lymphocytes in peripheral blood


Size of the cell: 10 - 15 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue Granularity: not present Nucleus' shape: round or slightly oval Type of chromatin: homogenous, condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: high or very high Nucleoli: invisible, sometimes hardly visible, small, single nucleous Occurrence: blood: 25 - 40 % marrow: 5 - 20 % Comment: Typical small lymphocyte in blood. Also a single schistocyte. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Phase contrast of Branhamella ovis


Cocci that usually occur as pairs
tjpzoom picture title

RETICULOCYTE


Size of the cell: 8 - 12 mm Shape of the cell: round Colour of cytoplasm: pale Granularity: single or numerous, thick, violet granules Nucleus' shape: none Occurrence in blood: 0.5 - 1.5 % of erythrocytes Staining: supravital, with Cresyl blue Comment: The indicated reticulocyte contains fine granules (remnants of the rybonucleic, substances). In the picture six reticulocytes are present.
tjpzoom picture title

Candidiasis 100x


Candidiasis
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - PELGER-HUET ANOMALY


Nucleus shape: All segmented neutrophils have stabforms or bisegmented nucleous. This anomaly occurs also in eosinophilic leucocytes. The anomaly is of no clinical relevance. The neutrophil leucocyte has normal function. Comment: All three neutrophils have form of bands. Their nuclei are not divided. Staining: MGG Magnification: x 500
tjpzoom picture title

Cryptococcus neoformans 100x


Cryptococcus neoformans
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


The giemsa stain demonstrates the faint bluish dot-like intracystic bodies of Pneumocystis carinii in this cytologic preparation from a bronchoalveolar lavage. This staining technique works best with cytologic smears
tjpzoom picture title

renal cell carcinoma


This is a renal cell carcinoma arising in the lower pole of the kidney. It is fairly circumscribed. The cut surface demonstrates a variegated appearance with yellowish areas, white areas, brown areas, and hemorrhagic red areas. Though these neoplasms are usually slow-growing, they can often reach a considerable size before detection because there is a lot of room to enlarge in the retroperitoneum, and there is another kidney to provide renal function. Thus, presenting symptoms and signs usually include flank pain, mass effect, and hematuria.
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS – VACUOLISATION


Occurrence: normal mature neutrophil leucocytes may contain single small vacuoles in cytoplasm Comment: Small vacuoles in a neutrophil leucocyte with fine neutrophilic granulation. Also anizocytosis of erythrocytes. A single spherocyte and a polychromatophilic cell are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

acute tubulointerstitial cellular rejection of a renal transplant


Seen here is acute tubulointerstitial cellular rejection of a renal transplant. This can occur days to months to years following transplantation. Both CD4 and CD8 lymphocytes participate in this rejection reaction. The immunosuppressive drugs such as cyclosporine given to counteract the rejection may lead to nephrotoxicity with similar changes as well
tjpzoom picture title

T. rubrum 40x


T. rubrum
tjpzoom picture title

Clostridium perfringens


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. Colonies are surrounded by a double-zone haemolysis, which consists of an inner clear zone and an outer hazy zone
tjpzoom picture title

multicystic dysplastic kidney


A multicystic dysplastic kidney (also known as cystic renal dysplasia) has been sectioned to reveal the variably sized cysts that replace the renal parenchyma. In this case, the disease was unilateral and presented in infancy as a mass lesion which was removed surgically. Even with one kidney, there is enough renal reserve capacity to live a normal life
tjpzoom picture title

POLYCHROMASIA


Definition: The red cell takes the basic and the acid dyes and exhibits violet tint, which results from the presence of ribonucleic acid in the cell. These cells are reticulocytes. Occurrence in blood: < 1.5 % of erythrocytes in normal blood Comment: Intensive polychromasia. Close to the indicated cell by the arrow, more three other show polychromasia. All these cells are micro-, macro- or megalocytes and do not show perinuclear zone and correspond to reticulocytes. Also considerable anisocytosis and single cells with basophilic stippling are present. Platelets are normal. Staining: MGG Magnification: x 500 1. polychromatic erythrocyte 2. basophilic stippling
tjpzoom picture title

Polarized Triple Phosphate Crystals


Polarized Triple Phosphate Crystals
tjpzoom picture title

Falciparum 100x Gametocyte(micro).


Falciparum 100x Gametocyte(micro).
tjpzoom picture title

LACRYMOCYTE


Definition: Erythrocyte with a tear-drop shape. The central pallor shall be seen. (the cells are different from pseudolacrymocytes, which have pinched cytoplasm on one of the poles.These cells are observed excessively at the thin parts of the blood film. Occurrence in blood: normally not present Comment: In the picture three lacrymocytes are seen. Besides, ovalocytes and anisocytosis are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000 1.lacrymocyte 2.elliptocyte
tjpzoom picture title

pheochromocytoma


Microscopically, a pheochromocytoma is composed of large cells that are pink to mauve and arranged in nests with capillaries in between. Remember 10% when you think of a pheochromocytoma: 10% are bilateral, 10% are in children, 10% are malignant.
tjpzoom picture title

adrenals with meningococcemia


This is the microscopic appearance of the adrenals with meningococcemia. There is marked hemorrhagic necrosis with acute adrenal insufficiency.
tjpzoom picture title

MEGAKARYOCYTE


Size of the cell: < 100 m Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: pink Granularity: fine pink Nucleus' shape: multilobulated, irregular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.5 % Comment: Normal, mature megakaryocyte with pink, fine granular cytoplasm, ready to defragment platelets. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

PLATELETS AGGREGATES


Comment: Platelet aggregation in the peripheral blood. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


The colonies are surrounded by a zone of complete haemolysis caused by alpha-toxin. The margin of the haemolytic zone is diffuse
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

پرفوزیون یا فیلتراسیون, درمان صحیح ویروس هپاتیت C, کورنون, تاموکسی, آﻧﺘﯽژن, درمان انگل‌های موضعی , اختلالات چندگانه اندامها, ماکروفاژها, توصیه دندانپزشکان, میوه زغال اخته, پرايمر‌هاي, نوتروفيل, متاستاتیک, تریپتوفان, رپید تست های عفونی, سلول های قرمز خون, لامپری, Folate, هیپوتالاموس, رتروویروس, متخصص زنان و زایمان, WBC, موی, واکسیناسیون, محیط كشت مولر, کالیبراسیون, سرم كنترل‌هاي بين المللي بايورد, مونونوکلئوز, میلوپرولیفراتیو, ميكروسكپي, MI, SUGAR, پروتینی, دانشجویان وزارت بهداشت, ماركرهاي, کاهش اوره, HCV, هفتمین, تستهای آزمایشگاهی ( آپولیپوپروتئینها), فنلی, کونژوگه, پروانسولین, آریزونا, واکسن, бакæлæн, سنجش بیلی روبین, ایمونوگلوبولین‌های, سروتونین, گلانز, درون هسته سلول‌های کلیه, غربالگری, انجمن پزشكی آمریكا , چربيهاي اشباع و كلسترول, گوجه‌فرنگی, كلستريديوم, جهش ژنی, استخراج سلول های بنیادین, واکنش, CA19-9, هوازی‌ها, توضیحات, میلومایی, عفونت‌های, تجهیزات, ترومبوسیتوپنی, شركت فارمد آوران سبز, Capsomer, تهوع, اتوکلاو, Antibiotic,