گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - TOXIC GRANULATION


Granularity: thick granules, more eosinophilic stained than typical neutrophilic granularity. Single granules with a tendency to aggregate. Occurrence in blood: normally not present Comment: Segmented neutrophil leucocytes with very abundant toxic granularity. Platelets not rich in granules. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

cryptosporidia


Cryptosporidia are best seen in a stool specimen with acid fast staining
tjpzoom picture title

anti-HSV


antibodies against herpes simplex viruses
tjpzoom picture title

Lymphocytes in peripheral blood


Colour of cytoplasm: blue Granularity: not present Nucleus' shape: round or slightly oval Type of chromatin: homogenous, condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: high or very high Nucleoli: invisible, sometimes hardly visible, small, single nucleous Occurrence: blood: 25 - 40 % marrow: 5 - 20 % Comment: Reactive lymphocyte, which is seen very often during infections, especially viral infections, but sometimes can be seen in normal blood. Some stomatocytes are present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Plasma cell in peripheral blood


Size of the cell: 15 - 20 mm Shape of the cell: oval Colour of cytoplasm: deep-blue with big perinuclear halo, sometimes single vacuole is present Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 3% Comment: Plasma cell in blood with typical perinuclear halo, which is a sign of cell maturation. Also a neutrophil metamyelocyte is present. Erythrocytes are not suitable for making an assessment. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

E. floccosum


E. floccosum
tjpzoom picture title

MEGAKARYOBLAST


Size of the cell: 20 - 30 m Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue Granularity: not present Nucleus' shape: round, oval or slightly irregular Type of chromatin: dark, homogenous Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: usually not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.1 % Comment: A megakaryoblast is seen in the picture. There are also promyelocytes, myelocytes, segmented neutrophil, monocytes, plasmocyte and erythroblasts. similar stage of maturation. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. megakaryoblast 2. monocyte 3. promyelocyte 4. neutrophilic myelocyte 5. segmented neutrophil 6. intermediate erythroblast 7. late erythroblast 8. plasma cell
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


With dissemination to extrapulmonary sites, Pneumocystis carinii tends to produce foci with prominent calcification, as seen in the kidney here grossly
tjpzoom picture title

Toxoplasma gondii


Toxoplasma gondii infection is most often manifested in the central nervous system. Multiple abscesses that are ring-enhancing with CT scans can be seen. Older abscesses can organize, as shown here grossly in brain
tjpzoom picture title

Necator female 4x


Necator female 4x
tjpzoom picture title

medullary thyroid carcinoma


Here the amyloid stroma of the medullary thyroid carcinoma has been stained with Congo red. Medullary carcinomas can be sporadic or familial. The familial kind are associated with multiple endocrine neoplasia syndrome.
tjpzoom picture title

Bbifid (septate) uterus


43) Here is a bifid (septate) uterus. Sometimes even the cervix and/or vagina may be double as well. This is of no major consequence except that in pregnancy a bifid uterus may not enlarge normally and lead to fetal loss, or a normal vaginal delivery may not be possible with a double cervix or vagina. Note that there is also a small intramural leiomyoma on the septum at the left.
tjpzoom picture title

Fasciola hepatica 10x sporocyst


Fasciola hepatica 10x sporocyst
tjpzoom picture title

white non-hemolytic colonies and small alpha-hemolytic colonies


Case 2 contains small, white non-hemolytic colonies and small alpha-hemolytic colonies. The same large colonies from Case 1 are present in the heavy streak area. The enlarged inset area shows the different colony types in more detail
tjpzoom picture title

SCHISTOCYTE


Definition: Irregularly shaped erythrocyte. Occurrence in blood: normally not present Comment: The arrow indicates one of two schistocytes. Also anisocytosis of erythrocytes is visible. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

PROERYTHROBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue with perinuclear halo Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: coarse grained Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: hardly visible, relatively large, staining like surrounding chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Two typical proerythroblasts are seen in the middle of this picture. Also, two polychromatophilic and two eosinophilic erytroblasts are present. Single plasmocyte with different chromatin structure and a lower nucleus–cytoplasm ratio differs from the near polychromatophilic erythroblast. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. proerythroblast 2. polychromatic normoblast 3. pycnotic normoblast 4. monocyte 5. plasmocyte 6. basophil 7. lymphocyte 8. neutrophil myelocyte 9. neutrophil metamyelocyte 10. promyelocyte
tjpzoom picture title

glomerulosclerosis


This PAS stain demonstrates diffuse glomerulosclerosis associated with long-standing diabetes mellitus. There is an increase in mesangial matrix, a slight increase in mesangial cellularity, and capillary basement membrane thickening. These changes gradually advance until the entire glomerulus is sclerotic
tjpzoom picture title

multicystic dysplastic kidney


The microscopic appearance of a multicystic dysplastic kidney (cystic renal dysplasia, or Potter type II) is characterized by large cysts lined by flattened cuboidal epithelium and an intervening parenchyma that is fibrotic with islands of bluish cartilage and rare glomeruli
tjpzoom picture title

medullary sponge kidney


Note the 0.1 to 0.5 cm cysts involving the inner medullary and papillary regions in this kidney. Note that the cortex appears normal. This is medullary sponge kidney (MSK), which is often detected incidentally with radiologic imaging studies. However, patients with MSK can develop calculi, typically in association with hypercalciuria
tjpzoom picture title

POLYCHROMASIA


Definition: The red cell takes the basic and the acid dyes and exhibits violet tint, which results from the presence of ribonucleic acid in the cell. These cells are reticulocytes. Occurrence in blood: < 1.5 % of erythrocytes in normal blood Comment: In the picture four cells are polychrpmatophilic cells (one is indicated by the arrow). Also a few ovalocytes, acanthocyte, and normal platelets are seen. Staining: MGG Magnification:: x 1000 1. polychromatic erythrocyte 2. acanthocyte 3. elliptocyte
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: One myeloblast and two more mature neutrophilic cells (myelocyte and band neutrophil leucocyte) are seen. Platelets with small number of granules. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. neutrophil myelocyte 3. band neutrophil
tjpzoom picture title

Large granular lymphocytes


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: irregular Colour of cytoplasm: blue Granularity: a few, thick azurophilic granules Nucleus' shape: oval, irregular Type of chromatin: fine, homogenous Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate or low Nucleoli: not visible Occurrence blood: < 10 % Comment: Large granular lymphocyte with typical for the series coarse, azurophilic granularity and clear cytoplasm. Some stomatocytes are also present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

central necrosis of the liver


181) Note the numerous mass lesions that are of variable size. Some of the larger ones demonstrate central necrosis. The masses are metastases to the liver. The obstruction from such masses generally elevates alkaline phosphatase, but not all bile ducts are obstructed, so hyperbilirubinemia is typically not present. Also, the transaminases are usually not greatly elevated
tjpzoom picture title

viral hepatitis C


190) This is a case of viral hepatitis C, which in half of cases leads to chronic liver disease. The extent of chronic hepatitis can be graded by the degree of activity (necrosis and inflammation) and staged by the degree of fibrosis. In this case, necrosis and inflammation are prominent, and there is some steatosis as well. Regardless of the grade or stage, the etiology of the hepatitis must be sought, for the treatment may depend upon knowing the cause, and chronic liver diseases of different etiologies may appear microscopically and grossly similar
tjpzoom picture title

Arcanobacterium pyogenes


Small, Gram-positive rods. These are either straight, slightly curved or club-shaped. Division may produce angular and palisade arrangements of cells. Some cells may include metachromatic granula.
tjpzoom picture title

MICROCYTE


Size of the cell: < 6 mm Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Most erythrocytes presented in the picture are microcytes (compare with the small lymphocyte). The degree of hemoglobinization is sufficient. Normal platelets and single ovalocytes are present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. microcyte 2. normocyte
tjpzoom picture title

POIKILOCYTOSIS


Definition: Simultaneous occurrence of differently shaped of erythrocytes in blood. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Distinct anisopoikilocytosis of erythrocytes with presence of different poikilocytes forms. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. target-cell 2. elliptocyte 3. acanthocyte 4. stomatocyte 5. schistocyte 6. polychromatophilic erythrocyte.
tjpzoom picture title

36) Smooth muscle tumors


36) Smooth muscle tumors of the uterus are often multiple. Seen here are submucosal, intramural, and subserosal leiomyomata of the uterus.
tjpzoom picture title

T. rubrum 40x


T. rubrum
tjpzoom picture title

Trichocephalus male 4x


Trichocephalus male
tjpzoom picture title

MONOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, oval or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue Granularity: absent or a few, azurophilic, very fine granules Nucleus' shape: usually irregular Type of chromatin: coarse chromatin, clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate or low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 4 - 8 % marrow: < 2 % Comment: Typical monocyte with purple cytoplasm and very irregular shape of nucleus. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: lobulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: Segmented neutrophil in the centre of the field. Also other granulocytes and erythroblasts are present. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. segmented neutrophil 2. band neutrophil 3. neutrophilic metamyelocyte 4. neutrophilic myelocyte 5. promyelocyte 6. lymphocyte 7. basophilic erythroblast 8. intermediate erythroblast 10. late erythroblast
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: PEROXIDASE REACTION


Reaction product: yellow-brown granules Occurrence: Neutrophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented neutrophils Basophils: positive in early stage and maturing cells of the series, then less intensive Eosinophils: strongly positive from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocytes: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain peroxidase Staining: Graham-Knoll method Comment: Very strong positive reaction in promyelocyte (indicated by the arrow). Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

multicystic dysplastic kidney


This is a multicystic dysplastic kidney. This condition must be distinguished from ARPKD because it occurs only sporadically and not with a defined inheritance pattern, though it is more common than ARPKD. The cysts of multicystic renal dysplasia are larger and more variably sized than those of ARPKD. Often, multicystic renal dysplasia is unilateral. If bilateral, it is often asymmetric. If bilateral, oligohydramnios and its complications can ensue, just as with ARPKD
tjpzoom picture title

Micronodular cirrhosis


Micronodular cirrhosis is seen along with moderate fatty change. Note the regenerative nodule surrounded by fibrous connective tissue extending between portal regions
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

پرفشاری, ماست‌های, پيشتاز, هیپوتیروئیدی, آنفلوانزا, ریزلوله‌ها, ویتامین, آزمايش, سالسیلات, تارتارات, نفروز, عفونت سرخجه , سمپلکس, سپتیک, coproantigen, باکتریها, شورای فناوری سلامت, چاق, گویچه, Naked, اسپکتروفتومتر, سالن همایش‌های رازی, یعنیPartial Thromboplastin Time, دکتر محمود محمودیان شوشتری, BOHB, Lanceolatum, پنومونیه, ایمونوگلوبولین, هايپر بيلي روبينمي غير مستقيم, بيوتروريستي, گلبول سفید , Beechams, ترنس, رتینوپاتی, پاژه،اوستئیت, ویروس, CLIA, هیپرتیروئیدی, بيوتيكي, آزمايش‌هايي, باليني, هایپرکرومیا, تشخیص بیماری های چشم, بتاکاروتن, نوتروفيلها متورم شده, شایعترین باکتری در دستگاه گوارش, کووت, آنتي ژن و آنتي بادي, پاتوژن, Neutrophilic, نوترن بلارت, اورئوس, مقدار آنتی ژن و آنتی بادی, LDL, ماکروسیتوز, میتوکندریایی, آنژیوتانسیون, کروماتوگرافی, دانشگاه صنعتي اصفهان, هماتولوژی, نیترات, مکیدن, انتقال ویروس کرونا, مدفوع, RIA, سولفوری, ویروس, فيناسترايد, Mg, آرژنین,