آزمایش مایع مغزی نخاعی (CSF)

۱۴۰۰ شنبه ۲۲ آبان 18:6 | ghnazary

نظرات : 0

  مایع مغزی نخاعی یا CSF‌ یک مایع شفاف و آبکی است که اطراف مغز و طناب نخاعی جریان داشته آنرا در بر میگیرد واز آن محافظت میکند.آزمایش CSF‌ برای ارزیابی سطح یا غلظت مواد و سلول های مختلف در CSF‌ است تا وضعیتهایی را که بر مغز یا طناب نخاعی اثر گذاشته اند شناسایی کند.

12 0

نظرات

نظرات :