مدت زمان مصرف کاربامازپین

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۹ آبان 17:50 | ghnazary

نظرات : 0

  افرادی که تشنج یا اختلال دو قطبی یا درد عصبی مزمن دارند بطور معمول کاربامازپین یا دیگر داروها را در سرتاسر زندگی خود مصرف میکنند.اگر کاربامازپین دیگر اثر نداشته باشد و یا عوارض نامطلوب ایجاد کند آنگاه این افراد نیاز است که داروهای دیگری را مصرف کنند.اگر فردی به وسیله یک وضعیت موقتی دچار تشنج شده است این فرد میتواند دارو را برای مدت زمان کوتاهی مصرف کند.

13 0

نظرات

نظرات :