کاربامازپین و عوارض ناخواسته -بخش اول

۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان 17:40 | ghnazary

نظرات : 0

  مصرف گریپ فروت سطح کاربامازپین را درخون افزایش میدهد.برخی افراد با مصرف کاربامازپین به نور خورشید حساس میشوند و راشهای پوستی – قرمزی پوست – خارش و رنگ پریدگی پوستی و افتاب سوختگی را ممکن است تجربه کنند.مصرف کاربامازپین با اپلاستیک انمیا ارتباط دارد و به مغز استخوان آسیب میرساند و سبب کاهش شمار گلبولهای سفید خون میشود.

11 0

نظرات

نظرات :