کاربامازپین و مصرف دیگر داروها

۱۴۰۰ دوشنبه ۱۷ آبان 17:39 | ghnazary

نظرات : 0

  افراد باید در مورد مصرف دیگر داروها همزمان با مصرف کاربامازپین پزشکشان را مطلع کنند.مثل مصرف داروهای بدون نسخه یا مکملهای گیاهی.داروهای زیادی هستند که با کاربامازپین واکنش جدی میدهند.از این داروها میتوان به وارفارین – فلوکستین – و دیگر داروهای ضد افسردگی – ایزونیازید- تئوفیلین – اریترومایسین و بنزودیازپین ها اشاره کرد.همچنین استامینوفن میتواند بر متابولیسم این دارو اثر بگذارد.

12 0

نظرات

نظرات :