بیلیاری اترزیا

۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد 18:13 | PHAS

نظرات : 0

  یک وضعیت مادرزادی بسیار کمیاب اما تهدید کننده زندگی (1 در 12000 تولد) به نام بیلیاری اترزیا سبب افزایش بیلی روبین توتال و کنژوگه در نوزادان میگردد.این وضعیت باید سریع تشخیص داده شده و معمولا با جراحی درمان گردد تا از آسیب جدی کبدی پیشگیری گردد و گاهی برخی بچه ها علی رغم درمان جراحی اولیه نیاز به پیوند کبد برای درمان پیدا میکنند.

3 0

نظرات

نظرات :