انواع آنمی - بخش هفتم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن 6:42 | ghnazary

نظرات : 0

 انواع آنمی  آنمی فقر آهن آنمی فقر آهن نوع معمول آنمی بوده و علتهای بسیاری دارد.علایم آن به کاهش کلی شمار گلبولهای سرخ و سطح هموگلوبین دارد.اگر آنمی فقر آهن در حد متوسطی باشد ممکن است علامت بالینی وجود نداشته باشد.علاوه بر علایم و نشانه های بیشتر رایج ممکن است چند علامت منحصر به فرد وجود داشته باشد. - ناخن های شکننده یا قاشقی شکل - زبان متورم یا دردناک. - شکست ها یا زخم هایی در دهان. - مشکلاتی در بلع. - میل شدید به خوردن مواد غیر غذایی مانند یخ یا خاک. آهن یک عنصر کمیاب در بدن است و لازم برای تولید گلبولهای سرخ سالم.آهن جزئی از هم است که بخشی از هموگلوبین محسوب میشود که هموگلوبین یک پروتیینی است درون گلبول سرخ و متصل شونده به اکسیژن و به این ترتیب به گلبولهای سرخ اجازه میدهد که اکسیژن را به سرتاسر بدن برسانند.اگر آهن کافی درمقایسه با آنچه که بدن به آن نیاز دارد نرسد یا برداشت نشود ، آهن ذخیره بدن شروع به تمام شدن میکند.همینکه آهن بدن تهی شد گلبولهای سرخ کمتری با مقدار هموگلوبین کمتری ساخته میشود که منجر به بروز آنمی در فرد میگردد. این مطلب ادامه دارد.....

3 0

نظرات

نظرات :