دیگر علتهای سوئ جذب ویتامین B12- بخش هشتم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۰ مهر 8:8 | ghnazary

نظرات : 0

 دیگر علتهای سوئ جذب ویتامین B12  - بیماری سلیاک: یک بیماری اتوایمیون است که سبب پاسخ نامناسب برضد گلوتن که درغلات یافت میشود میگردد. - بیماری روده ملتهب : شامل بیماری کرون و کولیت اولسراتیو - رشد بیش از حد باکتریها یا وجود انگل ها درروده - تولید کم اسید توسط معده : اسید برای جدا سازی این ویتامین از پروتیین در غذا لازم است. این علت مهمترین علت کمبود این ویتامین در بزرگسالان و درافرادی است که داروهای آنتاگونیست گیرنده H2 و مهارکننده های پمپ پروتون را مصرف میکنند که سبب کاهش تولید اسید در معده آنها میگردد. - عمل جراحی که سبب برداشت قسمتی از معده و به ویژه سلولهای پارییتال میگردد. - پانکراتیت مزمن این مطلب ادامه دارد.....

2 0

نظرات

نظرات :