پرنیشوس آنمیا از علتهای سوئ جذب ویتامین 12 - بخش هفتم

۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر 8:3 | ghnazary

نظرات : 0

 پرنیشوس آنمیا از علتهای سوئ جذب ویتامین 12     - پرنیشوس آنمیا : یک بیمای اتوایمیون است که جذب ویتامین B12 را تحت تاثیر قرار میدهد و معمول ترین علت کمبود ویتامین B12 است. فاکتور داخلی توسط سلول های پارییتال ساخته میشوند که در دیواره معده را پوشانیده اند. در پرنیشوس آنمیا التهاب سبب آسیب به سلولهای پارییتال میشود و منتهی به ساخت کم یا عدم ساخت فاکتور داخلی میشود. درنتیجه روده نمی تواند این ویتامین را جذب کند. با کمبود ویتامین B12 بدن گلبولهای سرخ کمتر ولی بزگتری را میسازد. بخاطر بزرگتر بودن این گلبولهای سرخ نسبت به انواع طبیعی به این وضعیت مگالوبلاستیک آنمیا گفته میشود. که نوعی از ماکروسیتیک آنمیا به شمار میرود.  این مطلب ادامه دارد....

2 0

نظرات

نظرات :