فرایند جذب ویتامین B12 -بخش ششم

۱۳۹۸ شنبه ۶ مهر 8:0 | ghnazary

نظرات : 0

 فرایند جذب ویتامین B12    کمبود هر دوی ویتامین B12 و فولات در افرادی دیده میشود که جذب این ویتامین ها در روده کوچک با مشکل مواجه است.جذب ویتامین B12  طی چند مرحله رخ میدهد. ویتامین B12 از پروتیین غذایی به وسیله اسید معده و پسین شکسته وجدا میشود.بعد در روده کوچک پردازش شده و به فاکتور داخلی که پروتیینی است که توسط سلولهای پارییتال معده ساخته و ترشح میشود ، متصل میگردد. سپس این کمپلکس فاکتور داخلی - ویتامین 12 به وسیله روده کوچک جذب میشود و به پروتیین های حامل خود که ترانس کوبالامین نامیده میشوند متصل میگردند و به داخل جریان خون داخل میشوند.اگر یک بیماری یا یک وضعیتی با هر یک از این مراحل تداخل کند جذب ویتامین B12 آسیب میبیند.    این مطلب ادامه دارد......

2 0

نظرات

نظرات :