فاکتورهای خطر در پره اکلمپسیا - بخش دوم

۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد 7:30 | ghnazary

نظرات : 1

  فاکتورهای خطر محققین درحال حاضر در مورد علتهای پره اکلمپسیا تحقیق میکنند با اینحال این وضعیت با فاکتورهای خطر ذیل درارتباط است. - سابقه خانوادگی از پره اکلمپسیا - بارداری اول - سن بالاتر از 35 سال در هنگام بارداری - چاقی - بارداری چند قلویی - سابقه داشتن وضعیتهایی چون ، پرفشاری مزمن خون ، دیابت نوع 1 یا 2 ، بیماری کلیوی ، لوپوس،  - داشتن یک بارداری با پره اکلمپسیا  

6 0

نظرات

  • باز مثل همیشه عالی است.

    ۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد | 7:57 | Phasco-qc

نظرات :